Genel Bakış

Versiyon bilgisi

Versiyon : 1.0.0

URI şeması

Sunucu : gunici-prp.epias.com.tr
Kök Dizin : /gunici-trading-service
Şemalar : HTTPS

Etiketler

 • collateral

 • contract

 • dashboard

 • offer

 • parameter

 • report

Sürüm Değişiklik Notları

Sürüm değişiklik notları için buraya tıklayınız.

1. Doküman Hakkında

Bu dokümanda güniçi servislerinin tanımları ve bu servislerin nasıl çağrılacağı anlatılmaktadır. Güniçi servis dökümanları iki kısımdan oluşmaktadır. Şuan baktığınız doküman 1.kısımdır. İkinci kısma erişmek için buraya tıklayınız.

2. GÜNİÇİ Servisleri Hakkında

Güniçi uygulaması REST servisler üzerine kuruludur. JSON ve XML isteklerini kabul eder ve gelen isteğe göre JSON yada XML cevap döner.

Uygulamanın kullanıcı arayüzünde görmüş olduğunuz bilgilerin tamamı dışarıya açık olan bu servislerden alınmaktadır. Bu arayüzü kullanmadan da sahip olduğunuz uygulamalar ile sistemi kullanmanız mümkündür.

Uygulamayı çağırabilmek için EKYS de kayıtlı bir kullanıcınız olmalı ve bu kullanıcının ilgili servisleri çağırabilmek için yeterli yetkisi olmalıdır. Uygulamaya gelen tüm istekler Merkezi Yetkilendirme Sunucusu’ndan (cas.epias.com.tr) TGT, ST veya JWT alınarak bir tanesi gönderilmelidir.

3. İstemci Oluşturmak

Servis dokümantasyonu Swagger ile hazırlanmıştır. Test ortamı için buraya tıklayınız. Gerçek ortam için buradaki dosyasını kullanarak https://editor-next.swagger.io/ adresinden kullandığınız dile uygun istemci kodlarını oluşturabilirsiniz.

4. GÜNİÇİ Uygulaması Servis Çağrımı

4.1. Kullanıcı doğrulaması

TGT (Ticket Granting Ticket) ve JWT (JSON Web Token) kullanıcının oturumunu kontrol eder. TGT Servisinden alacağınız değer 45 dakika boyunca kullanmasanız bile aktiftir. Eğer hiç bir kullanım olmaz ise 45 dakika sonra aldığınız TGT geçersiz hale gelir. TGT değerini her kullanışınızda 45 dakikalık süre tekrar başlar ve maksimum en fazla 8 saat kullanılabilir sonrasında aynı TGT tekrar kullanamazsınız.

JWT ise oluşturulduğu tarihten itibaren kullanıcının ayarlamış olduğu oturum süresi kadar geçerliliği vardır.

TGT ve JWT tekrar kullanılabilen bir değerdir. Her istek için TGT veya JWT almanıza gerek yoktur. Her istek için TGT almanız halinde CAS (Merkezi Yetkilendirme Sunucusu) tarafından bloke edilebilirsiniz.

Test ve canlı ortamlar için kullanılacak CAS adresleri aşağıdadır.

Test ve canlı ortamlar için kullanılacak günici servislerinin adresleri aşağıdadır.

4.1.1. TGT ve Service Ticket Oluşturma

TGT Oluşturma
POST /cas/v1/tickets?format=text HTTP/1.1
Host: testcas.epias.com.tr
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 34

username=KULLANICI_AD&password=SIFRE
Cevap
TGT-22405-E7CgL3qrP3SmTjZlHXRdaPU7ww3AQKY7MspE0y1mpeTaMelbtL-prp-cashazel-n201
Service Ticket Oluşturma
POST /cas/v1/tickets/TGT-22405-E7CgL3qrP3SmTjZlHXRdaPU7ww3AQKY7MspE0y1mpeTaMelbtL-prp-cashazel-n201 HTTP/1.1
Host: testcas.epias.com.tr
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 38

service=https://gunici-prp.epias.com.tr
Cevap
ST-267789-5tclFz9ONNy3MtqbICe5-prp-cashazel-n201

4.1.2. JWT Oluşturma

JWT oluşturabilmeniz için adresindeki servisi üzerinden kullanıcı bilgi servisi çağırılır. Bu servisin cevabında yer alan accessToken bilgisi ile her bir servis çağırımı sırasında headerda intraday-jwt değeri gönderilmelidir.

Örnek Kullanıcı Bilgi İsteği
GET /gunici-service/rest/v1/user/info HTTP/1.1
Host: gunici-prp.epias.com.tr
Accept: application/json
TGT: TGT-4248-SfR4IrEYwTgsAeVqxuElOGAZRt91nx6gMBvPGTM9jOZffKURAkCJC6-ourgVgBmO3KM-cas-78cbcbb758-fszpn
Örnek Kullanıcı Bilgi İsteği
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "4a6f8c91-bdd7-4c41-89cf-aba7638b82b6",
 "hostName": null,
 "clientIp": "0:0:0:0:0:0:0:1",
 "userName": "EXIST",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "user": {
    "userId": 1,
    "userName": "EXIST",
    "name": "EXIST",
    "lastName": "EXIST",
    "organization": {
     "id": 1,
     "etsoCode": "40X000000000001P",
     "name": "EXIST A.Ş.",
     "shortName": "EXIST",
     "isActive": true,
     "type": "MARKET_PARTICIPANT",
     "subType": "PRODUCTION"
    },
    "userType": {
     "key": "PK",
     "value": "PK"
    },
    "phone": "909999999999",
    "email": "exist@epias.com.tr",
    "locale": "TR",
    "adminLimits": {
     "minSellPrice": 0,
     "maxSellQuantity": 1000,
     "maxBuyPrice": 1000.0000000000,
     "maxBuyQuantity": 10000,
     "isCheckMcp": false,
     "deviationAmount": null,
     "deviationType": null,
     "maxTotalBuy": null,
     "maxTotalSell": null,
     "netStatusBuy": null,
     "netStatusSell": null,
     "isCheckedPreventOffer": null,
     "region": null
    },
    "userLimits": {
     "minSellPrice": 0,
     "maxSellQuantity": 1000,
     "maxBuyPrice": 1000.0000000000,
     "maxBuyQuantity": 1000,
     "isCheckMcp": false,
     "deviationAmount": null,
     "deviationType": null,
     "maxTotalBuy": null,
     "maxTotalSell": null,
     "netStatusBuy": null,
     "netStatusSell": null,
     "isCheckedPreventOffer": false,
     "region": null
    },
    "sessionTime": 45,
    "organizationLimits": {
     "TR1": {
      "region": "TR1",
      "maxTotalBuy": 20000,
      "maxTotalSell": 20000,
      "netStatusBuy": 100000,
      "netStatusSell": 100000,
      "maxBuyQuantity": 20000,
      "maxSellQuantity": 20000,
      "maxBuyPrice": 10000,
      "minSellPrice": 0,
      "isCheckMcp": false,
      "deviationAmount": null,
      "deviationType": null
     }
    },
    "existUser": false
   },
   "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c",
   "webSocketDto": {
    "url": "/socket/all/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c",
    "parameters": [
     {
      "key": "jwt",
      "value": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     }
    ],
    "channels": [
     {
      "channelName": "HourlyContractBoard",
      "url": "/socket/hourly-contract-board/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "BlockContractBoard",
      "url": "/socket/block-contract-board/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "TradeHistoryChannel",
      "url": "/socket/trade-history-channel/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "OfferHistoryChannel",
      "url": "/socket/offer-history-channel/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "NetPositionChannel",
      "url": "/socket/net-position-channel/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "OrganizationLimitStatus",
      "url": "/socket/organization-limit-status-channel/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "ContractMessage",
      "url": "/socket/contract-message/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "HourlyContractClosedMessage",
      "url": "/socket/hourly-contract-closed-message/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "BlockContractClosedMessage",
      "url": "/socket/block-contract-closed-message/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "OpenTradeDay",
      "url": "/socket/open-trade-day/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "AjaxEventChannel",
      "url": "/socket/ajax-event-channel/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "Announcement",
      "url": "/socket/announcement/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "Notification",
      "url": "/socket/notification/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "MatchingDetail",
      "url": "/socket/matching-detail/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "Ping",
      "url": "/socket/ping/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "OrderDepth",
      "url": "/socket/order-depth/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "OrganizationBestOffer",
      "url": "/socket/organization-best-offer/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "OrderDepthChart",
      "url": "/socket/order-depth-chart/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     },
     {
      "channelName": "OrganizationSync",
      "url": "/socket/organization-sync/12394cf3572fd123qaw0c9753ae6fe456?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
     }
    ]
   },
   "authorizations": {
    "intraday.intraday": {
     "roles": [
      "read",
      "write",
      "master"
     ]
    }
   }
  }
 }
}
Örnek JWT İsteği
POST /gunici-service/rest/v1/offer/list HTTP/1.1
Host: gunici-prp.epias.com.tr
Content-Type: application/json
Accept: application/json
intraday-jwt: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c
Content-Length: 383

{
"contractTypes": [],
"effectiveDateStart": "2023-12-31 00:00:00",
"effectiveDateEnd": "2024-01-02 00:00:00",
"region": "TR1",
"offerId": null,
"contractNames": [],
"offerType": null,
"offerStatuses": [],
"offerOptionTypes": [],
"offerDetailStatuses": [],
"username": null,
"pageInfo": {
"page": 1,
"size": 100
}
}

Güniçi servislerinin standart bir mesaj yapısı bulunmaktadır. Gönderdiğiniz tüm isteklerde bu formata uygun veri göndermelisiniz.

Öncelikle her isteğin HTTP header alanına aşağıdaki değerleri eklemelisiniz.

parametre değer

Accept

application/json veya application/xml

Content-Type

application/json veya application/xml

CLIENT_CORRELATION_ID

Kullanıcı tarafından her bir istek için oluşturulan tekil numara (Bu bilginin tekilliği tamamen kullanıcının kontrolündedir)

Kimlik doğrulaması yapabilmemiz için aşağıdaki parametrelerden birini servisin header kısmında göndermeniz gerekmektedir.

parametre değer

intraday-service-ticket

(Service Ticket) Örnek : ST-1411741-uZ0RcYx1PQRWwtf3fDzO-qa-cashazel-n201

TGT

(TGT) Örnek : TGT-22405-E7CgL3qrP3SmTjZlHXRdaPU7ww3AQKY7MspE0y1mpeTaMelbtL-prp-cashazel-n201

intraday-jwt

(JWT) Örnek : eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c

Kimlik doğrulaması için bu bilgilerden herhangi birini göndermemeniz durumunda kimlik bilgilerini doğrulanamadığı için HTTP 400 hata kodu dönecektir. Eğer bu alanlardan hiç birini yollamazsanız HTTP 301 hatası alacaksınızdır.

Geçerliliği bitmiş bir TGT veya JWT ile işlem yapmanız durumunda aşağıdaki gibi bir hata alacaksınız.

Örnek JSON Mesajı
{
 "status": "301 MOVED_PERMANENTLY",
 "txId": "b835bd86-ba2f-4d76-9fa6-6014c27b5b2b",
 "hostName": "10.233.104.19",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": null,
 "errors": [
  {
   "errorCode": "AUT001",
   "errorMessage": "Kimlik bilgileriniz doğrulanamamıştır."
  }
 ],
 "body": {},
 "dispatch": "https://cas-qa.epias.com.tr/cas/logout"
}

Eğer geçersiz bir TGT, ST veya JWT göndermeniz durumunda aşağıdaki şekilde hata mesajı alacaksınız.

Örnek JSON Mesajı
{
 "status": "401 UNAUTHORIZED",
 "txId": "dc98eca6-9648-4647-843f-66ac5eab44c1",
 "hostName": "10.0.0.1",
 "clientIp": "10.0.0.1",
 "userName": null,
 "errors": [
  {
   "errorCode": "AUT001",
   "errorMessage": "Kimlik bilgileriniz doğrulanamamıştır."
  }
 ],
 "body": {}
}

4.2. Güniçi Uygulaması Örnek Mesaj Yapısı

Her bir servise has parametreleri içeren body alanını göndermeniz gerekmektedir. Tüm servisler için farklılık gösterebilir.

Aşağıda örnek mesaj bulunmaktadır.

Örnek JSON Mesajı
{
 "startDate": "2021-01-01 00:00:00",
 "endDate": "2021-02-01 00:00:00"
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "fc34b9d1-e2db-4c25-bbde-430cb381aba5",
 "hostName": "10.199.199.69",
 "clientIp": "127.0.0.1",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "objections": [
   {
    "id": 1,
    "objectionTime": "2021-01-27 12:38:31",
    "contractName": "PH21012800",
    "region": "TR1",
    "organization": "EPIAŞ",
    "objectionUser": "TESTUSER",
    "status": {
     "key": "ACCEPT",
     "value": "Kabul"
    },
    "description": "hatalı eşleşme",
    "reply": "itirazınız kabul edilmiştir."
   }
  ]
 }
}
Servise gelen ve giden tüm mesajlardaki tarih formatı yyyy-MM-dd HH:mm:ss şeklinde olmalıdır. Örnek bir zaman değeri şu şekildedir. 2021-06-23 22:00:00

Gönderilen tüm isteklere dönen cevaplar da iki bölümden oluşur. Birinci bölüm isteğin başarılı olup olmadığını dönen status değeri. İkinci bölüm ise body alanında sonucu dönen kısım.

Her sonuç mesajında aşağıdaki alanlar sabit olarak bulunur.

parametre tip değer açıklama

status

string

"200 OK" başarılı diğer hallerde hatakodu içerir

Aldığınız hatanın HTTP status kodunu dönmektedir.

error

list

Başarılı durumda liste boş dönmektedir

Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

txId

string

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar

hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

clientIp

string

İsteği yapan clientin ip bilgisi

userName

string

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

body

object

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

Hatalı JSON Cevabı
{
 "status": "400 BAD_REQUEST",
 "txId": "064b23f6-00e9-45bc-bb60-790de9b2004a",
 "hostName": "10.199.199.57",
 "clientIp": "127.0.0.1",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": [
  {
   "errorCode": "(VAL)OFFER014",
   "errorMessage": "Güncellemek istediğiniz teklif güncellenebilir durumda değildir."
  },
  {
   "errorCode": "(VAL)CONTRACT002",
   "errorMessage": "PH21062408 isimli kontrat aktif durumda değildir."
  }
 ],
 "body": null
}

4.3. Teklif Eşik Değeri

Teklif eşik değeri, Piyasa İşletmecisi tarafından saniye ve saat bazında belirlenen piyasa katılımcıları tarafından sunulabilecek maksimum teklif sunma ve güncelleme değerleridir.

Gün içi piyasasında teklif eşik değeri 100 milisaniye de 1 istek olarak uygulanır. Piyasa katılımcısı bazında teklif eşik değeri hesaplamasına ilişkin süre ilk teklif sunulması veya her bir güncelleme işleminin gerçekleşmesi ile başlatılır. Söz konusu eşik değerin aşılması halinde yeni teklif sunma veya güncelleme işlemi yapılamaz.

Eşik değerleri aştığınız zaman servisden HTTP durum kodu olarak 429 Too Many Requests hatası dönmektedir. Ayrıca servislerden aşağıdaki bilgiler header da dönmektedir.

Parametre Adı Açıklama

X-Rate-Limit-Remaining

Kalan limit bilgisini gösterir.

X-Rate-Limit-Retry-After-Seconds

Limitlerinizi doldurduğunuz da bir sonraki isteği kaç saniye sonra gönderebileceğiniz bilgisi (saniye cinsinden)

X-Rate-Limit-Reset-After-Seconds

Limitler dolduktan sonra tüm limitlerin sıfırlanması için kalan süre (saniye cinsinden)

X-Rate-Limit-Retry-After-Miliseconds

Limitlerinizi doldurduğunuz da bir sonraki isteği kaç saniye sonra gönderebileceğiniz bilgisi (milisaniye cinsinden)

X-Rate-Limit-Reset-After-Miliseconds

Limitler dolduktan sonra tüm limitlerin sıfırlanması için kalan süre (milisaniye cinsinden)

Örnek Limit Cevabı
X-Rate-Limit-Remaining: 999
Örnek Limit Cevabı (Limitlerin dolması durumunda)
X-Rate-Limit-Retry-After-Seconds: 4
X-Rate-Limit-Reset-After-Seconds: 4
X-Rate-Limit-Retry-After-Miliseconds: 4000
X-Rate-Limit-Reset-After-Miliseconds: 4000

4.4. Uygulama tarafından dönülen HTTP durum kodları.

Uygulama tarafından dönüş yapılan HTTP durum kodları aşağıdaki gibidir.

HTTP Durum Kodu Açıklama

200

İşlemin başarılı olduğunu gösterir

301

Kimlik doğrulaması yapılması için gerekli olan header bilgilerini göndermediğiniz durumlarda dönmektedir.

400

İş kurallarından dolayı oluşan hatalar için dönmektedir.

401

İşlemi yapmaya yetkiniz olmadığında dönmektedir.

429

Teklif eşik değeri aşılması durumunda dönmektedir.

500

Sistemde beklenmedik hatalar oluştuğunda dönmektedir.

4.5. Uygulama tarafından dönülen hata mesajları listesi

Uygulama tarafından verilen hata mesajları aşağıdaki gibidir..

Hata Kodları ve Mesajları
Uygulama Hata Kodu Hata Mesajı Örnek Hata Mesajı

gunici-trading-service

CORE001

Sistemde beklenmedik bir hata oluştu.Lütfen hata kodu ve transaction id ile birlikte EPİAŞ bildiriniz.

gunici-trading-service

CORE002

Sistemde beklenmedik bir hata oluştu.Lütfen hata kodu ve transaction id ile birlikte EPİAŞ bildiriniz.

gunici-trading-service

CORE003

Çağırdığınız adres bilgisi hatalıdır. Lütfen yapmış olduğunuz isteği kontrol ediniz.

gunici-trading-service

AUT001

Kimlik bilgileriniz doğrulanamamıştır.

gunici-trading-service

AUT002

{0} isminde bir kullanıcı bilgisi EKYS sistemlerinde bulunamamıştır. Lütfen EPİAŞ ile irtibata geçiniz.

gunici-trading-service

AUT003

{0} kullanıcısı için EKYS tarafından yetkilerini alınamamıştır.Lütfen EPİAŞ ile irtibata geçiniz.

gunici-trading-service

AUT004

Kullanıcının uygulama limitlerini bulunamamıştır.

gunici-trading-service

AUT005

JWT geçerlilik süresi dolmuştur.Lütfen yeni bir token alıp tekrar deneyiniz.

gunici-trading-service

AUT006

Kullanıcı bilgileriniz doğulanamamıştır.

gunici-trading-service

AUT007

Bu işlemi yapmaya yetkiniz bulunmamaktadır.

gunici-trading-service

AUT008

Organizasyonunuzun durumu aktif değildir.Lütfen EPİAŞ ile irtibata geçiniz.

gunici-trading-service

OFFER001

Teklif fiyatı boş olamaz.

gunici-trading-service

OFFER003

Teklif miktarı boş olamaz.

gunici-trading-service

OFFER004

Teklif miktarı minimum {0} olabilir.

Teklif miktarı minimum 1 olabilir.

gunici-trading-service

OFFER005

Teklifin kontrat bilgisi boş olamaz.

gunici-trading-service

OFFER006

Teklifin alış satış bilgisi boş olamaz.

gunici-trading-service

OFFER007

Teklif durum bilgisi boş olamaz.

gunici-trading-service

OFFER008

Güncelleme yapabilmeniz için teklif numarasını boş bırakamazsınız.

gunici-trading-service

OFFER009

Teklif durumu sadece aktif,pasif veya iptal olabilir.

gunici-trading-service

OFFER010

Bölge bilgisini boş bırakamazsınız.

gunici-trading-service

OFFER011

Teklif opsiyon bilgisini boş bırakamazsınız.

gunici-trading-service

OFFER013

{0} numaralı teklif bulunamamıştır.

gunici-trading-service

OFFER014

Güncellemek istediğiniz teklif güncellenebilir durumda değildir.

gunici-trading-service

OFFER015

Teklif açıklaması en fazla 1024 karakter olabilir.

gunici-trading-service

OFFER016

{0} teslim günü için {1} firmasının katılım anlaşması bulunmamaktadır.

gunici-trading-service

OFFER017

Özel emir teklifi girişi yapabilmeniz için karşıdaki organizasyon bilgisi boş olamaz.

gunici-trading-service

OFFER023

Zaman seviyeli teklifin aktif olma zamanı boş olamaz.

gunici-trading-service

OFFER024

Zaman seviyeli teklifler arasında en az {0} dakika fark olması gerekmektedir.

gunici-trading-service

OFFER025

Zaman seviyeli teklifin aktif olma zamanı kontrat kapanmasından önce en az {0} dakika kadar fark olması gerekmektedir.

gunici-trading-service

OFFER026

Zaman seviyeli teklifin fiyatları artan şekilde olmalıdır.

gunici-trading-service

OFFER027

Zaman seviyeli teklifin fiyatları azalan şekilde olmalıdır.

gunici-trading-service

OFFER028

Zaman seviyeli teklif en fazla {0} adet seviyesi olmalıdır.

gunici-trading-service

OFFER029

{0} numaralı zaman seviyeli teklif olduğundan dolayı teklif güncellemesine izin verilmemektedir.Sadece iptal edilebilir.

gunici-trading-service

OFFER030

Zaman seviyeli teklifin durumu sadece iptal edilebilir.

gunici-trading-service

OFFER031

Zaman seviyeli teklif girebilmeniz için en az bir seviye olması gerekmektedir.

gunici-trading-service

OFFER032

Fiyat seviyeli teklif girebilmeniz için en az bir seviye olması gerekmektedir.

gunici-trading-service

OFFER033

Fiyat seviyeli teklif seviyelerinin fiyatları artacak şekilde olmalıdır.

gunici-trading-service

OFFER034

Fiyat seviyeli teklif seviyelerinin fiyatları azalacak şekilde olmalıdır.

gunici-trading-service

OFFER035

Fiyat seviyeli teklif girebilmeniz için en fazla {0} adet seviye girebilirsiniz.

gunici-trading-service

OFFER036

Fiyat seviyeli teklif girebilmeniz için seviye bilgisini boş bırakamazsınız.

gunici-trading-service

OFFER037

{0} numaralı teklif fiyat seviyeli teklif olduğundan dolayı teklif güncellemesine izin verilmemektedir.Sadece iptal edilebilir.

gunici-trading-service

OFFER038

{0} numaralı teklif fiyat seviyeli teklif olduğundan dolayı teklif sadece iptal edilebilir.

gunici-trading-service

OFFER039

{0} bölge bilgisi bulunamamıştır.

gunici-trading-service

OFFER040

Blok teklif girişi için seçilebilecek teklif opsiyonları Normal ve TEYE’dir.

gunici-trading-service

OFFER041

Seçilebilecek minimum blok süresi {0} saatdir.

gunici-trading-service

OFFER042

Pasif teklif girebilmeniz için teklif opsiyonunu normal seçmeniz gerekmektedir.

gunici-trading-service

OFFER043

Süreli teklif girebilmeniz için teklif opsiyonunu normal seçmeniz gerekmektedir.

gunici-trading-service

OFFER044

Geçerlilik zaman bilgisi {0} ile {1} tarihleri arasında olabilir.

gunici-trading-service

OFFER046

Fiyat seviyeli teklif seviyeleri {0}'den başlamalıdır.

gunici-trading-service

OFFER047

Fiyat seviyeli teklif seviyeleri arasında boşluk olmamalıdır.

gunici-trading-service

OFFER048

Güncellemek istediğiniz teklifin son versiyonu değişmiştir. Teklifinizin son versiyonunu kontrol ediniz.

gunici-trading-service

OFFER049

Teklifinizin durum bilgisini mevcut durum ile aynı yollayamazsınız.

gunici-trading-service

OFFER050

Zaman seviyeli teklif seviyeleri arasında boşluk olmamalıdır.

gunici-trading-service

OFFER051

{0} bölgesinde {1} kontratında güncellenebilir bir teklifiniz bulunmamaktadır.

gunici-trading-service

OFFER052

{0} bölgesine ait {1} kontrattaki TEO değeriniz {2}’e ulaşmıştır. İlgili kontrattaki TEO değeriniz {2}’ün altına düşmediği sürece ilgili kontrat için herhangi bir işlem gerçekleştiremezsiniz.

gunici-trading-service

OFFER053

{0} bölgesinde {1} kontratına birden fazla teklif girişi yapamazsınız.

gunici-trading-service

OFFER054

Toplu teklif girişi için seçilebilecek teklif opsiyonları Normal,TEYE veya OEYE’dir.

gunici-trading-service

OFFER055

"{0}" sebebiyle/sebepleriyle teklifiniz teklif kaydetme sırasına girmeyecektir.

gunici-trading-service

OFFER056

Kaydedilecek teklif listesi boş olamaz.

gunici-trading-service

OFFER057

Client order id bilgisi en fazla {0} karakter olabilir.

gunici-trading-service

OFFER058

Buzdağı seviye miktarı bilgisi boş olamaz.

gunici-trading-service

OFFER059

Buzdağı seviye miktarı ile teklif miktarı aynı olamaz.

gunici-trading-service

OFFER060

Buzdağı seviye miktarı {0} ile {1} lotları arasında olabilir.

gunici-trading-service

OFFER061

Buzdağı teklif için teklif miktarı en fazla {0} lot olabilir.

gunici-trading-service

OFFER062

Buzdağı teklifler haricinde seviye miktarı boş olmalıdır.

gunici-trading-service

OFFER063

Buzdağı tekliflerde teklif miktarı seviye miktarından büyük olmak zorundadır.

gunici-trading-service

OFFER064

{0} teslim günü için blok teklif girişleri kapalıdır.

gunici-trading-service

OFFER065

Teklif girişlerine sistem kapalı durumdadır.

gunici-trading-service

OFFER066

Vermiş olduğunuz teklif EPİAŞ tarafıından belirlenen Minimum Teklif Fiyat Adımı parametresine uygun değildir.

gunici-trading-service

CONTRACT001

{0} bölgesinde {1} isimli kontrat bulunamamıştır. Bölge ve kontrat bilgilerini kontrol ediniz.

gunici-trading-service

CONTRACT002

{0} isimli kontrat aktif durumda değildir.

gunici-trading-service

CONTRACT003

Kontratları listeleyebilmeniz için kontrat tipini seçmeniz gerekmektedir.

gunici-trading-service

CONTRACT004

Girmiş olduğunuz teklif ismi uygun formatte değildir.Girilen kontrat ismi : {0}

gunici-trading-service

CONTRACT005

Kontrat durumunu boş bırakamazsınız.

gunici-trading-service

CONTRACT006

Kontrat ismi boş olamaz.

gunici-trading-service

CONTRACT007

Bölge ismi boş olamaz.

gunici-trading-service

CONTRACT008

Kontrat kapanma zamanı boş olamaz.

gunici-trading-service

CONTRACT009

Kontrat kapanma zamanı en erken {0} saat olabilir.

gunici-trading-service

CONTRACT010

Kontrat tipi ve türü uyumsuz.

gunici-trading-service

CONTRACT011

Blok teklifin kapsadığı saat aralığı birden fazla günü kapsayamaz.

gunici-trading-service

CONTRACT012

Blok teklifin teslim başlangıç tarihi bitiş tarihinden küçük olmak zorundadır.

gunici-trading-service

CONTRACT013

Başlangıç zamanı uygun aralıkta değil, [00,23] aralığında olmalı.

gunici-trading-service

CONTRACT014

Bitiş zamanı uygun aralıkta değil, [01,24] aralığında olmalı.

gunici-trading-service

CONTRACT015

Teslimat zamanı girildiğinden başlangıç zamanı da girilmeli.

gunici-trading-service

CONTRACT016

Başlangıç zamanı blok kontratın ilk teslim saatinden önce olamaz.

gunici-trading-service

CONTRACT017

Bitiş zamanı blok kontratın son teslim saatinden sonra olamaz.

gunici-trading-service

CONTRACT018

Teslim tarihi geçerli aralıkta değil.

gunici-trading-service

CONTRACT019

Teslim tarihinde geçerli bir parametre değeri bulunmamaktadır.

gunici-trading-service

CONTRACT020

Bitiş zamanı, başlangıç zamanından büyük olmalıdır.

gunici-trading-service

CONTRACT021

Bitiş zamanı ile başlangıç zamanı farkı minimum teklif süresinden az olamaz.

gunici-trading-service

CONTRACT022

Teslim tarihi boş iken başlangıç veya bitiş zamanı alanları girilemez.

gunici-trading-service

CONTRACT023

Başlangıç saati geçerli değil.

gunici-trading-service

CONTRACT024

Bitiş saati geçerli değil.

gunici-trading-service

CONTRACT025

Blok teklif minimum teklif süresi parametresi bulunamadı.

gunici-trading-service

CONTRACT026

Teslim tarihi ve bitiş zamanı dolu iken başlangıç zamanı boş olamaz.

gunici-trading-service

CONTRACT027

Kontrat listesi boş olamaz.

gunici-trading-service

CONTRACT028

Güncellenmek istenilen {0} bölgesindeki {1} kontratın durumu ile güncellenmek istenilen durum aynıdır.

gunici-trading-service

CONTRACT029

Kontratın durumu zaman aşımı olarak güncellenemez.

gunici-trading-service

CONTRACT030

{0} bölgesindeki {1} kontratın durumunun güncellenmesi sırasında hata almıştır.

gunici-trading-service

CONTRACT031

Kontrat kapalı olduğu için işlem yapılamaz.

gunici-trading-service

CONTRACT032

Kaydetmeye çalışılan blok teklifin kapsadığı zaman aralığında üretilmeyecek kontrat değeri olduğundan teklifiniz kaydedilmemiştir.

gunici-trading-service

LIMIT001

Kullanıcı limitlerinizin dışında bir teklif miktarı giremezsiniz.

gunici-trading-service

LIMIT002

Girmiş olduğunuz teklif fiyatının PTF’ye oranı %{0} üstünde olamaz.

gunici-trading-service

LIMIT003

Girmiş olduğunuz teklif fiyatının PTF’ye oranı %{0} altında olamaz.

gunici-trading-service

LIMIT004

Yönetici limitlerinizin dışında bir teklif miktarı giremezsiniz.

gunici-trading-service

LIMIT005

Teklif girebilmeniz için kullanıcı limitlerinizi tanımlamanız gerekmektedir.

gunici-trading-service

LIMIT006

Girmiş olduğunuz teklifin fiyat veya miktarı uygulama limitlerini aşmaktadır.

gunici-trading-service

LIMIT007

Teklif girebilmeniz için kullanıcı üst limitlerinizi tanımlamanız gerekmektedir.

gunici-trading-service

LIMIT008

Kullanıcı limitleriniz dışında bir teklif girişi yapmak için limit aşımına onay vermeniz gerekmektedir. Limit aşımı hata detayı : {0}

gunici-trading-service

LIMIT009

Alış yönünde teklif limitlerine takıldınız.

gunici-trading-service

LIMIT010

Satış yönünde teklif limitlerine takıldınız.

gunici-trading-service

LIMIT011

Satış yönünde organizasyon limitlerine takıldınız.

gunici-trading-service

LIMIT012

Alış yönünde organizasyon limitlerine takıldınız.

gunici-trading-service

LIMIT013

{0} teklif bölgesi için organizasyon limitleriniz bulunmamaktadır.

gunici-trading-service

LIMIT014

Organizasyon limitlerinizin dışında bir teklif miktarı giremezsiniz.

gunici-trading-service

LIMIT015

Satış yönünde organizasyon net durum limitlerine takıldınız.

gunici-trading-service

LIMIT016

Alış yönünde organizasyon net durum limitlerine takıldınız.

gunici-trading-service

LIMIT017

Girmiş olduğunuz teklifin fiyatı PTF’nin {0} TL/MWh üstünde olamaz.

gunici-trading-service

LIMIT018

Girmiş olduğunuz teklifin fiyatı PTF’nin {0} TL/MWh altında olamaz.

gunici-trading-service

COL001

Sistemde geçerli bir teminat bilgisi bulunamamıştır. Lütfen EPİAŞ ile irtibata geçiniz.

gunici-trading-service

COL002

Teminat yetersizliği sebebi ile teklif veremezsiniz.

gunici-service

CORE001

Sistemde beklenmedik bir hata oluştu.Lütfen hata kodu ve transaction id ile birlikte EPİAŞ bildiriniz.

gunici-service

CORE002

Sistemde beklenmedik bir hata oluştu.Lütfen hata kodu ve transaction id ile birlikte EPİAŞ bildiriniz.

gunici-service

CORE003

Çağırdığınız adres bilgisi hatalıdır. Lütfen yapmış olduğunuz isteği kontrol ediniz.

gunici-service

AUT001

Kimlik bilgileriniz doğrulanamamıştır.

gunici-service

AUT002

{0} isminde bir kullanıcı bilgisi EKYS sistemlerinde bulunamamıştır. Lütfen EPİAŞ ile irtibata geçiniz.

gunici-service

AUT003

{0} kullanıcısı için EKYS tarafından yetkilerini alınamamıştır.Lütfen EPİAŞ ile irtibata geçiniz.

gunici-service

AUT004

Kullanıcının uygulama limitlerini bulunamamıştır.

gunici-service

AUT005

JWT geçerlilik süresi dolmuştur.Lütfen yeni bir token alıp tekrar deneyiniz.

gunici-service

AUT006

Kullanıcı bilgileriniz doğulanamamıştır.

gunici-service

AUT007

Bu işlemi yapmaya yetkiniz bulunmamaktadır.

gunici-service

AUT008

Organizasyonunuzun durumu aktif değildir.Lütfen EPİAŞ ile irtibata geçiniz.

gunici-service

LIMIT004

Yöneticiniz tarafıdan limitleriniz belirlenmemiştir.

gunici-service

LIMIT005

Yöneticinin belirlemiş olduğu minimum satış fiyatının altında limit tanımlayamazsınız.

gunici-service

LIMIT006

Yöneticinin belirlemiş olduğu maksimum satış miktarı üstünde limit tanımlayamazsınız.

gunici-service

LIMIT007

Yöneticinin belirlemiş olduğu maksimum alış fiyatı üstünde limit tanımlayamazsınız.

gunici-service

LIMIT008

Yöneticinin belirlemiş olduğu maksimum alış miktarı üstünde limit tanımlayamazsınız.

gunici-service

OBJECTION001

İtiraz yapabilmeniz için lütfen açıklama bilgisini doldurunuz.

gunici-service

OBJECTION002

İtiraz açıklaması en fazla 1024 karakter olabilir.

gunici-service

OBJECTION003

İtirazlar sadece bir eşleşme için yapılabilir.Lütfen bir eşleşme seçiniz.

gunici-service

OBJECTION004

Seçtiğiniz eşleşme bilgisi bulunamamıştır.

gunici-service

OBJECTION005

İtiraz için ayrılan zamanı geçmiştir. Bu eşleşme için herhangi bir itirazda bulunamazsınız.

gunici-service

OBJECTION006

Seçilen eşleşme için zaten bir itiraz bulunmaktadır.

gunici-service

OBJECTION007

Lütfen geçerli bir itiraz seçiniz.

gunici-service

OBJECTION008

Seçmiş olduğunuz itiraz bilgisi bulunamamıştır.

gunici-service

USERLIMIT001

Maksimum toplam alış alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT002

Maksimum toplam satış alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT003

Net durum alış alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT004

Net durum satış alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT005

Maksimum alış teklif miktarı alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT006

Maksimum satış teklif miktarı alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT007

Maksimum alış teklif fiyatı alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT008

Minimum satış teklif fiyatı alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT009

PTF’ye göre teklif kontrolü yap alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT010

PTF’ye göre teklif kontrolü yap alanı seçiliyken PTF’ye göre sapma alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT011

Tüm kullanıcılara uygula alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT012

Güncellenmek istenen kullanıcı bilgisi hatalı.

gunici-service

USERLIMIT013

Maksimum toplam alış alanı uygun aralıkta değil.

gunici-service

USERLIMIT014

Maksimum toplam satış alanı uygun aralıkta değil.

gunici-service

USERLIMIT015

Net durum alış alanı uygun aralıkta değil.

gunici-service

USERLIMIT016

Net durum satış alanı uygun aralıkta değil.

gunici-service

USERLIMIT017

Maksimum alış teklif miktarı alanı uygun aralıkta değil.

gunici-service

USERLIMIT018

Maksimum satış teklif miktarı alanı uygun aralıkta değil.

gunici-service

USERLIMIT019

Maksimum alış teklif fiyatı alanı uygun aralıkta değil.

gunici-service

USERLIMIT020

Minimum satış teklif fiyatı alanı uygun aralıkta değil.

gunici-service

USERLIMIT021

PTF’ye göre sapma alanı uygun aralıkta değil.

gunici-service

USERLIMIT022

Tüm kullanıcılara uygula alanı seçilmedikçe güncellenecek kullanıcı bilgileri boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT023

Organizasyona ait limit aralık değerleri bulunamadı.

gunici-service

USERLIMIT024

Kullanıcıya ait kullanıcı üst limit bilgisi bulunamadı.

gunici-service

USERLIMIT025

Sorgulanan aktif bir kullanıcı bulunamadı.

gunici-service

USERLIMIT026

Kullanıcı üst limiti kayıt işlemi başarısız.

gunici-service

USERLIMIT027

Limit Aşımında Teklif Kaydını Engelle alanı zorunludur.

gunici-service

USERLIMIT028

PTF’ye göre sapma tutarı minimum 0 TL/MWh olabilir.

gunici-service

USERLIMIT029

Minimum satış fiyatı minimum 0 TL/MWh olabilir.

gunici-service

USERLIMIT030

Maksimum alış fiyatı minimum 0 TL/MWh olabilir.

gunici-service

USERLIMIT031

Maksimum satış miktarı minimum 1 Lot olabilir.

gunici-service

USERLIMIT032

Maksimum alış miktarı minimum 1 Lot olabilir.

gunici-service

USERLIMIT033

Net durum satış miktarı minimum 1 Lot olabilir.

gunici-service

USERLIMIT034

Net durum alış miktarı minimum 1 Lot olabilir.

gunici-service

USERLIMIT035

Maksimum toplam satış miktarı minimum 1 Lot olabilir.

gunici-service

USERLIMIT036

Maksimum toplam alış miktarı minimum 1 Lot olabilir.

gunici-service

USERLIMIT037

Kullanıcı Üst Limitleri bulunamadı.

gunici-service

USERLIMIT038

PTF’ye göre teklif kontrolü yap alanı seçili değilken PTF’ye göre sapma alanı değiştirilemez.

gunici-service

USERLIMIT039

Tarih alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT040

Talep Edilen Maksimum Toplam Alış Miktarı alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT041

Talep Edilen Maksimum Toplam Satış Miktarı alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT042

PK Açıklama alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT043

Organizasyonun mevcut toplam limit miktarları bulunmamakta. Katılım anlaşmanız onaylandıysa EPİAŞ ile irtibata geçiniz.

gunici-service

USERLIMIT044

Organizasyonun bekleme statüsünde olan bir talebi olduğundan yeni bir talep giremezsiniz.

gunici-service

USERLIMIT045

Epiaş Kullanıcısı, organizasyon için limit talep değişikliğinde bulunamaz.

gunici-service

USERLIMIT046

Organizasyon bulunamadı.

gunici-service

USERLIMIT047

Seçilen kullanıcı ismi sistemde bulunmamaktadır.

gunici-service

USERLIMIT048

Seçilen kullanıcı, seçilen organizasyona ait değil.

gunici-service

USERLIMIT049

Seçilen organizasyon bulunmamaktadır.

gunici-service

USERLIMIT050

Organizasyon ve kullanıcı adı seçimi zorunlu.

gunici-service

USERLIMIT051

Organizasyon limit değişiklik talebi id alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT052

Sorgulanan organizasyon limit değişiklik talep id’ye ait kayıt bulunamadı.

gunici-service

USERLIMIT053

Yalnızca kendi organizasyonuza ait açılmış talepleri reddedebilirsiniz.

gunici-service

USERLIMIT054

Yalnızca Beklemede olan talep iptal edilebilir.

gunici-service

USERLIMIT056

Maksimum toplam miktar limitinin üstünde talepte bulunamazsınız.

gunici-service

USERLIMIT057

Maksimum toplam miktar limitinin sistemde mevcut değil, lütfen EPİAŞ ile iletişime geçiniz.

gunici-service

USERLIMIT058

Seçilen organizasyon bilgisi bulunmamaktadır.

gunici-service

USERLIMIT059

Talep Id bilgisi boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT060

Yalnızca Beklemede olan talep onaylanabilir.

gunici-service

USERLIMIT061

Onaylanan Maksimum Toplam Alış Miktarı alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT062

Onaylanan Maksimum Toplam Satış Miktarı alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT063

Limit talep değişikliği için onayınız mevcut.

gunici-service

USERLIMIT064

Yalnızca Beklemede olan talep reddedilebilir.

gunici-service

USERLIMIT065

Birinci onaylayan kullanıcı, talebi reddedemez.

gunici-service

USERLIMIT066

Yalnızca EPİAŞ kullanıcısı bu işlemi yapabilir.

gunici-service

USERLIMIT067

İkinci onaylayan kullanıcı, birinci onaylayan kullanıcının onayladığı değerden farklı bir talepte bulunamaz.

gunici-service

USERLIMIT069

Geçmiş tarihli bir talep için herhangi bir işlem yapamazsınız.

gunici-service

USERLIMIT070

Maksimum toplam alış miktarı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT071

Maksimum toplam satış miktarı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT072

Maksimum alış teklif miktarı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT073

Maksimum satış teklif miktarı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT074

Maksimum alış teklif fiyatı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT075

Minimum satış teklif fiyatı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT076

PTFye göre fiyat sapma miktarı minimum {0} olabilir.

gunici-service

USERLIMIT077

PTFye göre sapma miktarı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT078

Maksimum toplam alış miktarı en fazla {0} olabilir.

gunici-service

USERLIMIT079

Maksimum toplam satış miktarı en fazla {0} olabilir.

gunici-service

USERLIMIT080

Net durum alış miktarı en fazla {0} olabilir.

gunici-service

USERLIMIT081

Net durum satış miktarı en fazla {0} olabilir.

gunici-service

USERLIMIT082

Maksimum alış teklif miktarı en fazla {0} olabilir.

gunici-service

USERLIMIT083

Maksimum satış teklif miktarı en fazla {0} olabilir.

gunici-service

USERLIMIT084

Maksimum alış teklif teklif fiyatı en fazla {0} olabilir.

gunici-service

USERLIMIT085

Maksimum satış teklif teklif fiyatı en fazla {0} olabilir.

gunici-service

USERLIMIT086

Açıklama alanı en fazla {0} karakter olabilir.

gunici-service

USERLIMIT087

Maksimum toplam alış miktarı minimum {0} olabilir.

gunici-service

USERLIMIT088

Maksimum toplam satış miktarı minimum {0} olabilir.

gunici-service

USERLIMIT089

PTF’ye göre sapma oranı ondalık sayı olamaz.

gunici-service

USERLIMIT090

PTF’ye göre teklif kontrolü yap alanı seçiliyken PTF’ye göre sapma tipi alanı boş olamaz.

gunici-service

USERLIMIT091

PTF’ye göre teklif kontrolü yap alanı seçili değilken PTF’ye göre sapma tipi alanı değiştirilemez.

gunici-service

USERLIMIT092

PTF’ye göre sapma tipi boş olamaz.

gunici-service

CONFIGS001

Bildirim görüntüleme süresi 1 saniyeden az olamaz.

gunici-service

CONFIGS002

Bildirim görüntüleme süresi 10 saniyeden çok olamaz.

gunici-service

CONFIGS003

Kontrat detay bildirimi zorunlu alandır.

gunici-service

CONFIGS004

Minimum eşleşme bildirim miktarı zorunlu alandır.

gunici-service

CONFIGS005

Saatlik toplam eşleşme sınırı zorunlu alandır.

gunici-service

CONFIGS006

Bildirim durumu zorunlu alandır.

gunici-service

CONFIGS007

Bildirim tipi zorunlu alandır.

gunici-service

CONFIGS008

Bildirimin minimum değeri zorunlu alandır.

gunici-service

CONFIGS009

Bildirimin minimum değeri en düşük {0} olabilir.

gunici-service

CONFIGS010

Kontrat detay bildiriminde sadece e-posta gönderimi yapılmaktadır.

gunici-service

CONFIGS011

Bildirimin minimum değeri en yüksek {0} olabilir.

gunici-service

CONFIGS012

Günlük özet bildirimi zorunlu alandır.

5. Servis Detayları

Bu bölümden kategorilerine göre Servis çağırım detayları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

6. Teklif Kaydetme ve Güncelleme

Teklif verebilmeniz için firmanızın güniçi piyasası katılım anlaşmasının aktif , teminatının yeterli , isteği yapan kullanıcının yetki ve limitlerinin bulunması gerekmektedir.

POST /gunici-trading-service/rest/v1/offer/hourly/save HTTP/1.1
Host: gunici-prp.epias.com.tr
Content-Type: application/json
intraday-service-ticket: ST-1423267-A7DWcdRqNLFTWma1NIWB-qa-cashazel-n201
Content-Length: 158

{
"price": 183.44,
"quantity": 378,
"contractName": "PH21012800",
"region": "TR1",
"offerType": "BUY",
"optionType": "NORMAL"
}

6.1. Saatlik Teklif Kaydetme Servisi Nasıl Çağrılır ?

Saatlik teklif kaydedebilmeniz için aşağıdaki gibi bir mesaj yollamanız gerekmektedir. Servis detayları için tıklayınız.

Örnek JSON İsteği
{
 "contractName": "PH22111700",
 "offerType": "SELL",
 "optionType": "NORMAL",
 "price": 300,
 "quantity": 5,
 "region": "TR1",
 "description": "TEST",
 "expireTime": null,
 "priceLeveledOfferDetails": null,
 "isActive": true,
 "isConfirmed": false,
 "timeLeveledOfferDetails": null,
 "clientOrderId": "1234567890"
}
Örnek JSON Cevabı İsteği
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "2e21a33c-04cc-409a-a53b-60f1771742a6",
 "hostName": "10.233.64.15",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "warningMessage": null,
   "offerResponse": {
    "id": 8928,
    "remainingQuantity": 5,
    "status": "ACTIVE",
    "statusDetail": "YE",
    "version": 1
   }
  }
 }
}

6.1.1. Süreli Teklif Verme

Süreli teklif verebilmeniz için expireTime alanını teklifin eşleşme olmaması durumunda iptale çekileceği tarih bilgisini girmeniz gerekmektedir.

Örnek JSON İsteği
{
 "contractName": "PH23012622",
 "offerType": "BUY",
 "optionType": "NORMAL",
 "price": 100,
 "quantity": 100,
 "region": "TR1",
 "description": null,
 "expireTime": "2023-01-26 16:17:00",
 "priceLeveledOfferDetails": null,
 "timeLeveledOfferDetails": null,
 "isActive": true,
 "isConfirmed": false
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "2e21a33c-04cc-409a-a53b-60f1771742a6",
 "hostName": "10.233.64.15",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "warningMessage": null,
   "offerResponse": {
    "id": 8928,
    "remainingQuantity": 5,
    "status": "ACTIVE",
    "statusDetail": "YE",
    "version": 1
   }
  }
 }
}

6.1.2. Pasif Teklif Verme

Teklifinizi ilk başta pasif olarak kaydedebilmeniz için isActive alanını false olarak göndermeniz gerekmektedir.

Örnek JSON İsteği
{
 "contractName": "PH22111700",
 "offerType": "SELL",
 "optionType": "NORMAL",
 "price": 300,
 "quantity": 5,
 "region": "TR1",
 "description": "TEST",
 "expireTime": null,
 "priceLeveledOfferDetails": null,
 "isActive": false,
 "isConfirmed": false,
 "timeLeveledOfferDetails": null
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "2e21a33c-04cc-409a-a53b-60f1771742a6",
 "hostName": "10.233.64.15",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "warningMessage": null,
   "offerResponse": {
    "id": 8928,
    "remainingQuantity": 5,
    "status": "ACTIVE",
    "statusDetail": "YE",
    "version": 1
   }
  }
 }
}

6.1.3. TEYE/OEYE Teklif Verme

Teklif opsiyonu olarak TEYE/OEYE kaydedebilmeniz için optionType değerini FOK/IOC göndermeniz gerekmektedir.

Örnek TEYE JSON İsteği
{
 "contractName": "PH22111700",
 "offerType": "SELL",
 "optionType": "FOK",
 "price": 300,
 "quantity": 5,
 "region": "TR1",
 "description": "TEST",
 "expireTime": null,
 "priceLeveledOfferDetails": null,
 "isActive": true,
 "isConfirmed": false,
 "timeLeveledOfferDetails": null
}
Örnek OEYE JSON İsteği
{
 "contractName": "PH22111700",
 "offerType": "SELL",
 "optionType": "IOC",
 "price": 300,
 "quantity": 5,
 "region": "TR1",
 "description": "TEST",
 "expireTime": null,
 "priceLeveledOfferDetails": null,
 "isActive": true,
 "isConfirmed": false,
 "timeLeveledOfferDetails": null
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "2e21a33c-04cc-409a-a53b-60f1771742a6",
 "hostName": "10.233.64.15",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "warningMessage": null,
   "offerResponse": {
    "id": 8928,
    "remainingQuantity": 5,
    "status": "ACTIVE",
    "statusDetail": "YE",
    "version": 1
   }
  }
 }
}

6.1.4. Fiyat Seviyeli Teklif Verme

Fiyat seviyeli teklif opsiyonunda teklif verebilmeniz için istekte priceLeveledOfferDetails listesine ilk teklifin kabul edilmesi sonrası sırasıyla aktif olacak diğer teklif fiyat ve miktar ikililerini girmeniz gerekmektedir.

 • Şuan için en fazla 5 seviye girilebilmektedir. Son geçerli olan bilgiyi alabilmeniz için parametre servislerini kullanmanız gerekmektedir.

 • Alış teklifleri için fiyat seviyeleri eşit ya da azalacak , satış teklifleri için eşit ya da artacak şekilde olmalıdır.

 • Tekliflerin seviyeleri otomatik olarak azalan/artan olacak şekilde sıralanır ve sıraya konur.

 • Fiyat seviyeli teklifler bir kere girildikten sonra güncellenemez sadece iptal edilebilir.

Örnek JSON İsteği
{
 "price": 3001.00,
 "quantity": 1,
 "contractName": "PH23012613",
 "region": "TR1",
 "offerType": "SELL",
 "optionType": "PRICE_LEVELED",
 "isActive": true,
 "isConfirmed": false,
 "priceLeveledOfferDetails": [
  {
   "orderNo": 1,
   "price": 3901,
   "quantity": 1
  },
  {
   "orderNo": 2,
   "price": 4001,
   "quantity": 1
  }
 ]
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "2e21a33c-04cc-409a-a53b-60f1771742a6",
 "hostName": "10.233.64.15",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "warningMessage": null,
   "offerResponse": {
    "id": 8928,
    "remainingQuantity": 5,
    "status": "ACTIVE",
    "statusDetail": "YE",
    "version": 1
   }
  }
 }
}

6.1.5. Zaman Seviyeli Teklif Verme

Zaman seviyeli teklif opsiyonunda teklif verebilmeniz için istekte timeLeveledOfferDetails listesine teklifin tamamının eşleşmemesi durumunda sırasıyla aktif olacak diğer tekliflerin fiyatı ve teklifin aktif olacağı zaman bilgisi girilmelidir.

 • Şuan için en fazla 5 seviye girilebilmektedir. Son geçerli olan bilgiyi alabilmeniz için parametre servislerini kullanmanız gerekmektedir.

 • Alış teklifleri için fiyat seviyeleri artacak , satış teklifleri için azalacak şekilde olmalı ve zamanlarının da bu sıralamaya göre girilmelidir.

 • Zaman seviyeli teklifte miktar değiştirilemez.

 • Her bir teklifin aktif olacağı zamanlar arasında ve kontratın kapanacağı zaman arasında en az 15 dakika olmalıdır. Son geçerli olan bilgiyi alabilmeniz için parametre servislerini kullanmanız gerekmektedir.

 • Zaman seviyeli teklifler bir kere girildikten sonra güncellenemez sadece iptal edilebilir.

Örnek JSON İsteği
{
 "contractName": "PH23012622",
 "offerType": "BUY",
 "optionType": "TIME_LEVELED",
 "price": 100,
 "quantity": 100,
 "region": "TR1",
 "description": null,
 "expireTime": null,
 "priceLeveledOfferDetails": null,
 "timeLeveledOfferDetails": [
  {
   "orderNo": 1,
   "price": 110,
   "activationTime": "2023-01-26 16:15:00"
  },
  {
   "orderNo": 2,
   "price": 120,
   "activationTime": "2023-01-26 16:30:00"
  }
 ],
 "isActive": true
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "2e21a33c-04cc-409a-a53b-60f1771742a6",
 "hostName": "10.233.64.15",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "warningMessage": null,
   "offerResponse": {
    "id": 8928,
    "remainingQuantity": 5,
    "status": "ACTIVE",
    "statusDetail": "YE",
    "version": 1
   }
  }
 }
}

6.1.6. Buzdağı Teklif Verme

Buzdağı teklif opsiyonunda teklif verebilmeniz için istekte levelQuantity ile buzdağı seviye miktarının verilmesi gerekmektedir.

 • Seviye miktarı bilgisi sistemde tanımlı olan minimum (ICEBERG_OFFER_LEVEL_QUANTITY_MIN) ve maksimum (ICEBERG_OFFER_LEVEL_QUANTITY_MAX) değerler arasında olmalıdır. (Örn: Min : 25 Lot , Maks: 500 Lot)

 • Teklifin toplam miktarı sistemde tanımlı olan (ICEBERG_OFFER_QUANTITY_MAX) parametre değerinden daha fazla olamaz. (Örn : 1000 Lot)

 • Buzdağı tekliflerde güncelleme işleminde seviye miktarı değiştirilemez.

 • Buzdağı tekliflerde güncelleme ile toplam teklif miktar limiti aşılamaz.

 • Fiyat ve toplam teklif miktarı güncellenebilir.

Örnek JSON İsteği
{
 "price": 100,
 "quantity": 1000,
 "levelQuantity": 100,
 "contractName": "PH23041823",
 "region": "TR1",
 "offerType": "SELL",
 "optionType": "ICEBERG",
 "isActive": true
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "2e21a33c-04cc-409a-a53b-60f1771742a6",
 "hostName": "10.233.64.15",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "warningMessage": null,
   "offerResponse": {
    "id": 8928,
    "remainingQuantity": 5,
    "status": "ACTIVE",
    "statusDetail": "YE",
    "version": 1
   }
  }
 }
}

6.1.7. Toplu Teklif Kaydetme

Servis detayları için tıklayınız.

Örnek JSON İsteği
{
 "offers": [
  {
   "region": "TR1",
   "contractName": "PH23012615",
   "description": "string",
   "offerType": "BUY",
   "optionType": "NORMAL",
   "price": 10,
   "quantity": 1
  },
  {
   "region": "TR1",
   "contractName": "PH23012616",
   "offerType": "BUY",
   "quantity": 10,
   "price": 300.0,
   "optionType": "NORMAL",
   "description": "Deneme",
   "status": true,
   "error": null
  },
  {
   "region": "TR1",
   "contractName": "PH23012617",
   "offerType": "BUY",
   "quantity": 20,
   "price": 500.0,
   "optionType": "NORMAL",
   "description": "Deneme",
   "status": true,
   "error": null
  }
 ]
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "52690d12-2092-4347-bc62-43d4edad7601",
 "hostName": "10.233.82.17",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "offers": [
    {
     "offerId": null,
     "region": "TR1",
     "contractName": "PH23012615",
     "offerType": {
      "key": "BUY",
      "value": "Alış"
     },
     "quantity": 1,
     "price": 10,
     "status": false,
     "error": "LIMIT006 - Girmiş olduğunuz teklifin fiyat veya miktarı uygulama limitlerini aşmaktadır."
    },
    {
     "offerId": 8988,
     "region": "TR1",
     "contractName": "PH23012616",
     "offerType": {
      "key": "BUY",
      "value": "Alış"
     },
     "quantity": 10,
     "price": 300.0,
     "status": true,
     "error": null
    },
    {
     "offerId": 8989,
     "region": "TR1",
     "contractName": "PH23012617",
     "offerType": {
      "key": "BUY",
      "value": "Alış"
     },
     "quantity": 20,
     "price": 500.0,
     "status": true,
     "error": null
    }
   ]
  }
 }
}

6.2. Teklif Güncelleme

Saatlik teklif güncellemek için aşağıdaki gibi bir mesaj yollamanız gerekmektedir. Servis detayları için tıklayınız.

İstek alanında eğer version bilgisi boş olarak gönderilirse teklifin en son durumuna göre güncelleme yapar aksi halde verilen versiyon bilgisi ile sistemdeki en son versiyon bilgisi uyumsuz ise teklifin güncellenmesine izin verilmez.
Örnek JSON İsteği
{
 "id": 14102,
 "price": 3000,
 "quantity": 90,
 "description": "test",
 "isConfirmed": true,
 "version": 1
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "5df89b45-4eae-46e2-b8f1-2c3f8c24a4ba",
 "hostName": "10.233.76.81",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "warningMessage": null,
   "offerResponse": {
    "id": 8987,
    "remainingQuantity": 8,
    "status": "ACTIVE",
    "statusDetail": "GU",
    "version": 2
   }
  }
 }
}

6.2.1. Teklif Durumunu Güncelleme

Saatlik teklifinizin durumunu güncellemek için aşağıdaki gibi bir mesaj yollamanız gerekmektedir. Servis detayları için tıklayınız.

Örnek JSON İsteği
{
 "id": 8987,
 "status": "CANCEL"
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "9a92c67c-f3cb-4c4d-8a5a-276107fc2298",
 "hostName": "10.233.82.17",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "PK195",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "warningMessage": null,
   "offerResponse": {
    "id": 8987,
    "remainingQuantity": 8,
    "status": "CANCEL",
    "statusDetail": "IP",
    "version": 3
   }
  }
 }
}

6.3. Kontrat Bazında Toplu Teklif İptali

Saatlik kontratlarda bulunan aktif veya pasif tekliflerinizi toplu bir şekilde iptal etmenizi sağlar. Servis detayları için tıklayınız.

Örnek JSON İsteği
{
 "contractName": "PB23012622-24",
 "region": "TR1"
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "b986f1c9-3045-4dee-bce8-8240bb0d68f0",
 "hostName": "10.233.64.15",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "warningMessage": null,
   "offerIds": [
    9028
   ]
  }
 }
}

7. Aktif Teklif Listeleme

7.1. Aktif Teklif Listeleme

Sistemde aktif olarak eşleşmeyi bekleyen tekliflerinizi alabileceğiniz servistir. Bu servisi dakika da 1 kere çağırabilirisiniz. Servis detayları için tıklayınız.

Örnek İstek
POST /gunici-trading-service/rest/v1/offer/list HTTP/1.1
Host: gunici-prp.epias.com.tr
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "34d0c1a2-3765-49dd-9e6e-cb061066bdce",
 "hostName": null,
 "clientIp": "0:0:0:0:0:0:0:1",
 "userName": "EXIST",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "queryInformation": null,
   "offers": [
    {
     "time": null,
     "id": 3684800873,
     "contractName": "PH24032515",
     "contract": {
      "id": 3683788442,
      "name": "PH24032515",
      "deliveryDateStart": null,
      "deliveryDateEnd": null,
      "duration": null,
      "lastTransactionDate": null,
      "contractType": null,
      "contractKind": null,
      "status": null,
      "region": {
       "label": "TR1",
       "value": "TR1",
       "description": "TR1"
      }
     },
     "offerType": {
      "label": "Satış",
      "value": "SELL",
      "description": "Satış"
     },
     "status": {
      "label": "Aktif",
      "value": "ACTIVE",
      "description": "Aktif"
     },
     "statusDetail": {
      "label": "KE",
      "value": "KE",
      "description": "Kismi Eşleşme"
     },
     "price": 13,
     "quantity": 13,
     "remainingQuantity": 12,
     "remainingIcebergQuantity": null,
     "levelQuantity": null,
     "matchingPrice": 13.00,
     "matchingQuantity": 1,
     "description": null,
     "username": "PK195",
     "region": "TR1",
     "optionType": {
      "label": "Normal",
      "value": "NORMAL",
      "description": "Normal"
     },
     "version": 2,
     "expireTime": null,
     "clientOrderId": null
    }
   ]
  }
 }
}

8. Tabela ve Kontrat Derinlik Listeleme

8.1. Tabela Listeleme

Aktif kontratları listelemek için aşağıdaki gibi bir mesaj yollamanız gerekmektedir. Servis detayları için tıklayınız.

Örnek JSON İsteği
{
 "contractType": "HOURLY",
 "contractKind": null,
 "region": "TR1"
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "b56db8db-856e-40ec-a15d-bd4c22b1a65c",
 "hostName": "10.233.82.17",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "contracts": [
    {
     "name": "PH23012620",
     "deliveryDateStart": "2023-01-26 20:00:00.000",
     "deliveryDateEnd": "2023-01-26 21:00:00.000",
     "duration": 1.00,
     "lastTransactionDate": "2023-01-26 19:00:00.000",
     "region": "TR1",
     "contractType": {
      "key": "HOURLY",
      "value": "Saatlik"
     },
     "contractKind": {
      "key": "HOURLY",
      "value": "Saatlik"
     },
     "status": {
      "key": "ACTIVE",
      "value": "Aktif"
     },
     "organizationStatus": {
      "buyQuantity": 0,
      "buyAmount": 0,
      "sellQuantity": 0,
      "sellAmount": 0,
      "netAmount": 0,
      "netQuantity": 0,
      "remainingBuyNetQuantity": null,
      "remainingSellNetQuantity": null,
      "otr": 0
     },
     "organizationNetStatusLimit": {
      "buyQuantity": 10000,
      "sellQuantity": 10000
     },
     "bestOffer": {
      "buyOffer": {
       "offerId": null,
       "price": null,
       "quantity": null,
       "version": null,
       "description": null,
       "isUpdatable": null
      },
      "sellOffer": {
       "offerId": null,
       "price": null,
       "quantity": null,
       "version": null,
       "description": null,
       "isUpdatable": null
      }
     },
     "boardInformation": {
      "volume": 0,
      "total": 0,
      "maxPrice": null,
      "minPrice": null,
      "maxQuantity": null,
      "minQuantity": null,
      "lastPrice": null,
      "lastQuantity": 0,
      "priceChangeRate": null,
      "averagePrice": null,
      "mcp": 191.92,
      "lastPriceStatus": null
     },
     "bestSellPrice": null,
     "bestSellQuantity": null,
     "priceGap": null,
     "bestBuyPrice": null,
     "bestBuyQuantity": null,
     "orderDepth": []
    },
    {
     "name": "PH23012621",
     "deliveryDateStart": "2023-01-26 21:00:00.000",
     "deliveryDateEnd": "2023-01-26 22:00:00.000",
     "duration": 1.00,
     "lastTransactionDate": "2023-01-26 20:00:00.000",
     "region": "TR1",
     "contractType": {
      "key": "HOURLY",
      "value": "Saatlik"
     },
     "contractKind": {
      "key": "HOURLY",
      "value": "Saatlik"
     },
     "status": {
      "key": "ACTIVE",
      "value": "Aktif"
     },
     "organizationStatus": {
      "buyQuantity": 0,
      "buyAmount": 0,
      "sellQuantity": 0,
      "sellAmount": 0,
      "netAmount": 0,
      "netQuantity": 0,
      "remainingBuyNetQuantity": null,
      "remainingSellNetQuantity": null,
      "otr": 0
     },
     "organizationNetStatusLimit": {
      "buyQuantity": 10000,
      "sellQuantity": 10000
     },
     "bestOffer": {
      "buyOffer": {
       "offerId": null,
       "price": null,
       "quantity": null,
       "version": null,
       "description": null,
       "isUpdatable": null
      },
      "sellOffer": {
       "offerId": null,
       "price": null,
       "quantity": null,
       "version": null,
       "description": null,
       "isUpdatable": null
      }
     },
     "boardInformation": {
      "volume": 0,
      "total": 0,
      "maxPrice": null,
      "minPrice": null,
      "maxQuantity": null,
      "minQuantity": null,
      "lastPrice": null,
      "lastQuantity": 0,
      "priceChangeRate": null,
      "averagePrice": null,
      "mcp": 190.08,
      "lastPriceStatus": null
     },
     "bestSellPrice": null,
     "bestSellQuantity": null,
     "priceGap": null,
     "bestBuyPrice": null,
     "bestBuyQuantity": null,
     "orderDepth": []
    },
    {
     "name": "PH23012622",
     "deliveryDateStart": "2023-01-26 22:00:00.000",
     "deliveryDateEnd": "2023-01-26 23:00:00.000",
     "duration": 1.00,
     "lastTransactionDate": "2023-01-26 21:00:00.000",
     "region": "TR1",
     "contractType": {
      "key": "HOURLY",
      "value": "Saatlik"
     },
     "contractKind": {
      "key": "HOURLY",
      "value": "Saatlik"
     },
     "status": {
      "key": "ACTIVE",
      "value": "Aktif"
     },
     "organizationStatus": {
      "buyQuantity": 0,
      "buyAmount": 0,
      "sellQuantity": 0,
      "sellAmount": 0,
      "netAmount": 0,
      "netQuantity": 0,
      "remainingBuyNetQuantity": null,
      "remainingSellNetQuantity": null,
      "otr": 0
     },
     "organizationNetStatusLimit": {
      "buyQuantity": 10000,
      "sellQuantity": 10000
     },
     "bestOffer": {
      "buyOffer": {
       "offerId": null,
       "price": null,
       "quantity": null,
       "version": null,
       "description": null,
       "isUpdatable": null
      },
      "sellOffer": {
       "offerId": null,
       "price": null,
       "quantity": null,
       "version": null,
       "description": null,
       "isUpdatable": null
      }
     },
     "boardInformation": {
      "volume": 0,
      "total": 0,
      "maxPrice": null,
      "minPrice": null,
      "maxQuantity": null,
      "minQuantity": null,
      "lastPrice": null,
      "lastQuantity": 0,
      "priceChangeRate": null,
      "averagePrice": null,
      "mcp": 186.92,
      "lastPriceStatus": null
     },
     "bestSellPrice": null,
     "bestSellQuantity": null,
     "priceGap": null,
     "bestBuyPrice": null,
     "bestBuyQuantity": null,
     "orderDepth": []
    },
    {
     "name": "PH23012623",
     "deliveryDateStart": "2023-01-26 23:00:00.000",
     "deliveryDateEnd": "2023-01-27 00:00:00.000",
     "duration": 1.00,
     "lastTransactionDate": "2023-01-26 22:00:00.000",
     "region": "TR1",
     "contractType": {
      "key": "HOURLY",
      "value": "Saatlik"
     },
     "contractKind": {
      "key": "HOURLY",
      "value": "Saatlik"
     },
     "status": {
      "key": "ACTIVE",
      "value": "Aktif"
     },
     "organizationStatus": {
      "buyQuantity": 180,
      "buyAmount": 1800.000,
      "sellQuantity": 180,
      "sellAmount": 1800.000,
      "netAmount": 0.000,
      "netQuantity": 0,
      "remainingBuyNetQuantity": null,
      "remainingSellNetQuantity": null,
      "otr": 128
     },
     "organizationNetStatusLimit": {
      "buyQuantity": 9720,
      "sellQuantity": 9820
     },
     "bestOffer": {
      "buyOffer": {
       "offerId": 9020,
       "price": 10,
       "quantity": 100,
       "version": 1,
       "description": null,
       "isUpdatable": true
      },
      "sellOffer": {
       "offerId": null,
       "price": null,
       "quantity": null,
       "version": null,
       "description": null,
       "isUpdatable": null
      }
     },
     "boardInformation": {
      "volume": 180,
      "total": 1800.000,
      "maxPrice": 100,
      "minPrice": 100,
      "maxQuantity": 10,
      "minQuantity": 10,
      "lastPrice": 100,
      "lastQuantity": 10,
      "priceChangeRate": 0.00,
      "averagePrice": 100.00,
      "mcp": 187.93,
      "lastPriceStatus": 0
     },
     "bestSellPrice": null,
     "bestSellQuantity": null,
     "priceGap": null,
     "bestBuyPrice": 10,
     "bestBuyQuantity": 100,
     "orderDepth": [
      {
       "buyOrderDepth": {
        "price": 10.00,
        "quantity": 100
       },
       "sellOrderDepth": {
        "price": null,
        "quantity": null
       }
      }
     ]
    }
   ],
   "closedContracts": [
    {
     "name": "PH23012614",
     "deliveryDateStart": "2023-01-26 14:00:00.000",
     "deliveryDateEnd": "2023-01-26 15:00:00.000",
     "duration": 1.00,
     "lastTransactionDate": null,
     "region": "TR1",
     "contractType": {
      "key": "HOURLY",
      "value": "Saatlik"
     },
     "contractKind": {
      "key": "HOURLY",
      "value": "Saatlik"
     },
     "status": {
      "key": "EXPIRE",
      "value": "Zaman Aşımı"
     },
     "organizationNetStatusLimit": null,
     "bestOffer": null,
     "boardInformation": {
      "volume": 124,
      "total": 744.40,
      "maxPrice": 76.00,
      "minPrice": 43.00,
      "maxQuantity": 64,
      "minQuantity": 26,
      "lastPrice": 43.00,
      "lastQuantity": 34,
      "priceChangeRate": -0.43,
      "averagePrice": 60.03,
      "mcp": 190.08,
      "lastPriceStatus": 0
     },
     "bestSellPrice": null,
     "bestSellQuantity": null,
     "priceGap": null,
     "bestBuyPrice": null,
     "bestBuyQuantity": null,
     "orderDepth": null
    }
   ]
  }
 }
}

8.2. Kontrat Derinliği Listeleme

Saatlik kontrat derinlik bilgisini listeler. Servis detayları için tıklayınız.

Örnek JSON İsteği
{
 "contractType": "HOURLY",
 "contractName": "PH23012615",
 "region": "TR1",
 "isExcludeChart": false,
 "pageInfo": {
  "page": 1,
  "size": 30
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "fe08ddb9-69de-4a74-a2cb-d78259224ae9",
 "hostName": "10.233.82.17",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "queryInformation": {
    "page": 1,
    "size": 30,
    "count": 5
   },
   "privateOrderDepthDetails": null,
   "orderDepthDetails": {
    "orderDepth": [
     {
      "buyOrderDepth": {
       "region": "TR1",
       "price": 61.00,
       "quantity": 5,
       "isOwner": true,
       "details": [
        {
         "organizationShortName": null,
         "quantity": 5,
         "isOwner": true
        }
       ]
      },
      "sellOrderDepth": {
       "region": "TR1",
       "price": 83.00,
       "quantity": 7,
       "isOwner": true,
       "details": [
        {
         "organizationShortName": null,
         "quantity": 7,
         "isOwner": true
        }
       ]
      }
     },
     {
      "buyOrderDepth": {
       "region": "TR1",
       "price": 60.00,
       "quantity": 68,
       "isOwner": true,
       "details": [
        {
         "organizationShortName": null,
         "quantity": 68,
         "isOwner": true
        }
       ]
      },
      "sellOrderDepth": null
     },
     {
      "buyOrderDepth": {
       "region": "TR1",
       "price": 39.00,
       "quantity": 30,
       "isOwner": true,
       "details": [
        {
         "organizationShortName": null,
         "quantity": 30,
         "isOwner": true
        }
       ]
      },
      "sellOrderDepth": null
     },
     {
      "buyOrderDepth": {
       "region": "TR1",
       "price": 35.00,
       "quantity": 63,
       "isOwner": true,
       "details": [
        {
         "organizationShortName": null,
         "quantity": 63,
         "isOwner": true
        }
       ]
      },
      "sellOrderDepth": null
     },
     {
      "buyOrderDepth": {
       "region": "TR1",
       "price": 24.00,
       "quantity": 91,
       "isOwner": true,
       "details": [
        {
         "organizationShortName": null,
         "quantity": 91,
         "isOwner": true
        }
       ]
      },
      "sellOrderDepth": null
     }
    ],
    "buyOrderDepthChart": [
     {
      "region": "TR1",
      "price": 0,
      "quantity": 257
     },
     {
      "region": "TR1",
      "price": 24.00,
      "quantity": 257
     },
     {
      "region": "TR1",
      "price": 35.00,
      "quantity": 166
     },
     {
      "region": "TR1",
      "price": 39.00,
      "quantity": 103
     },
     {
      "region": "TR1",
      "price": 60.00,
      "quantity": 73
     },
     {
      "region": "TR1",
      "price": 61.00,
      "quantity": 5
     }
    ],
    "sellOrderDepthChart": [
     {
      "region": "TR1",
      "price": 83.00,
      "quantity": 7
     },
     {
      "region": "TR1",
      "price": 4000,
      "quantity": 7
     }
    ],
    "priceGap": 22
   }
  }
 }
}

9. Teminat Listeleme

9.1. Aktif Teminat Bilgisi

Sistemde en son geçerli teminat bilgisini dönmektedir. Servis detayları için tıklayınız.

Aktif Teminat İsteği Oluşturma
GET /gunici-trading-service/rest/v1/collateral/get HTTP/1.1
Host: gip.epias.com.tr
Accept: application/json
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "584c9118-349d-4ef1-b4f6-5371894f57a3",
 "hostName": "10.233.64.15",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "organizationId": 1,
   "organization": "EPIAS A.Ş.",
   "effectiveDateStart": "2023-01-20 13:05:10.253",
   "effectiveDateEnd": "2100-12-31 00:00:00.000",
   "status": {
    "key": "SUFFICIENT",
    "value": "Teminat Yeterli"
   },
   "requiredCashCollateral": 100000,
   "requiredTotalCollateral": 100000,
   "availableCashCollateral": 100000,
   "availableTotalCollateral": 100000,
   "requiredNetCollateral": 0,
   "participationStatus": {
    "key": "THERE_IS",
    "value": "Var"
   }
  }
 }
}

9.2. Geçmiş Teminat Bilgisi Listeleme

Verilen tarihte sistemde geçerli olan teminat bilgisini listeler. Servis detayları için tıklayınız.

Örnek JSON İsteği
{
 "effectiveDateStart": "2023-01-25 00:00:00",
 "pageInfo": {
  "page": "1",
  "size": "10"
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "20c174f6-23f6-45a9-a8b5-81135f105a94",
 "hostName": "10.233.82.17",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "queryInformation": {
    "page": 1,
    "size": 10,
    "count": 1
   },
   "histories": [
    {
     "organizationId": 1,
     "organization": "EPIAS A.Ş.",
     "effectiveDateStart": "2023-01-20 13:05:10.253",
     "effectiveDateEnd": "2100-12-31 00:00:00.000",
     "status": {
      "key": "SUFFICIENT",
      "value": "Teminat Yeterli"
     },
     "requiredCashCollateral": 100000.00,
     "requiredTotalCollateral": 100000.00,
     "availableCashCollateral": 100000.00,
     "availableTotalCollateral": 100000.00,
     "requiredNetCollateral": 0.00,
     "participationStatus": {
      "key": "THERE_IS",
      "value": "Var"
     }
    }
   ]
  }
 }
}

10. Parametre ve Grup Listeleme

Parametre gruplarını listeleme ve bu gruplara ait parametre değerlerini listelemek için aşağıdaki servisleri kullanmanız gerekmektedir. Parametre grup listeme servis detayı için tıklayınız.

10.1. Parametre Grup Listeleme

Örnek HTTP İsteği
GET /gunici-trading-service/rest/v1/parameter/group/list HTTP/1.1
Host: gip.epias.com.tr
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "531dc750-b046-4501-aa83-46eb080912ae",
 "hostName": "10.233.64.15",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "groups": [
    {
     "localizations": [
      {
       "language": "TR",
       "description": "Süreç Parametreleri"
      },
      {
       "language": "EN",
       "description": "Process Parameters"
      }
     ],
     "key": {
      "key": "PROCESS_PARAMETER",
      "value": "Süreç Parametreleri"
     }
    },
    {
     "localizations": [
      {
       "language": "TR",
       "description": "Teklif Limitleri"
      },
      {
       "language": "EN",
       "description": "Offer Limits"
      }
     ],
     "key": {
      "key": "OFFER_LIMIT",
      "value": "Teklif Limitleri"
     }
    }
   ]
  }
 }
}

10.2. Parametre Listeleme

Sistemde geçerli parametrelerin listesini döner. Servis detayı için tıklayınız.

Örnek HTTP İsteği
{
 "effectiveDate": "2023-01-26 00:00:00",
 "pageInfo": {
  "page": 1,
  "size": 10
 },
 "parameterGroupType": "OFFER_LIMIT"
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "8dba8bd4-90f7-4555-bea5-81d5cdc7e8a7",
 "hostName": null,
 "clientIp": "10.0.0.1",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "queryInformation": {
    "page": 1,
    "size": 999,
    "count": 24
   },
   "parameters": [
    {
     "name": {
      "key": "OFFER_EXPIRE_TIME",
      "value": "Süreli Teklif Limiti"
     },
     "value1": "5",
     "value2": null,
     "startDate": "2015-01-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Dakika"
    },
    {
     "name": {
      "key": "MIN_BLOCK_OFFER_DURATION",
      "value": "Minimum Blok Teklif Süresi"
     },
     "value1": "1",
     "value2": null,
     "startDate": "2022-09-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Saat"
    },
    {
     "name": {
      "key": "MIN_BUY_PRICE",
      "value": "Minimum Alış Fiyat Limiti"
     },
     "value1": "0",
     "value2": null,
     "startDate": "2015-07-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "TL/MWh"
    },
    {
     "name": {
      "key": "MAX_BUY_PRICE",
      "value": "Maksimum Alış Fiyat Limiti"
     },
     "value1": "4944",
     "value2": null,
     "startDate": "2015-07-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2023-10-28 00:00:00.000",
     "unit": "TL/MWh"
    },
    {
     "name": {
      "key": "MIN_BUY_QUANTITY",
      "value": "Minimum Alış Miktar Limiti"
     },
     "value1": "1",
     "value2": null,
     "startDate": "2015-07-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Lot"
    },
    {
     "name": {
      "key": "MAX_BUY_QUANTITY",
      "value": "Maksimum Alış Miktar Limiti"
     },
     "value1": "20000",
     "value2": null,
     "startDate": "2015-07-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2023-10-28 00:00:00.000",
     "unit": "Lot"
    },
    {
     "name": {
      "key": "MIN_SALE_PRICE",
      "value": "Minimum Satış Fiyat Limiti"
     },
     "value1": "0",
     "value2": null,
     "startDate": "2015-07-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "TL/MWh"
    },
    {
     "name": {
      "key": "MAX_SALE_PRICE",
      "value": "Maksimum Satış Fiyat Limiti"
     },
     "value1": "4944",
     "value2": null,
     "startDate": "2015-07-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "TL/MWh"
    },
    {
     "name": {
      "key": "MIN_SALE_QUANTITY",
      "value": "Minimum Satış Miktar Limiti"
     },
     "value1": "1",
     "value2": null,
     "startDate": "2015-07-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Lot"
    },
    {
     "name": {
      "key": "MAX_SALE_QUANTITY",
      "value": "Maksimum Satış Miktar Limiti"
     },
     "value1": "20000",
     "value2": null,
     "startDate": "2015-07-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Lot"
    },
    {
     "name": {
      "key": "TIME_LEVELED_OFFER_ACTIVATION_TIME_BETWEEN_MIN",
      "value": "Zaman seviyeli teklifler arasında aktif olacağı minin aralık (dakika)"
     },
     "value1": "15",
     "value2": null,
     "startDate": "2015-07-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Dakika"
    },
    {
     "name": {
      "key": "TIME_LEVELED_OFFER_ACTIVATION_CONTRACT_CLOSE",
      "value": "Zaman seviyeli tekliflerin kontrat kapanmasından önce aktif olacağı minin aralık (dakika)"
     },
     "value1": "5",
     "value2": null,
     "startDate": "2015-07-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Dakika"
    },
    {
     "name": {
      "key": "TIME_LEVELED_OFFER_SIZE_LIMIT",
      "value": "Zaman seviyeli teklif sayısı"
     },
     "value1": "5",
     "value2": null,
     "startDate": "2015-07-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Değer"
    },
    {
     "name": {
      "key": "PRICE_LEVELED_OFFER_SIZE_LIMIT",
      "value": "Fiyat Seviyeli teklif sayısı"
     },
     "value1": "5",
     "value2": null,
     "startDate": "2015-07-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Değer"
    },
    {
     "name": {
      "key": "MAX_TOTAL_QUANTITY_LIMIT",
      "value": "Maksimum Toplam Miktar Limiti"
     },
     "value1": "200000",
     "value2": null,
     "startDate": "2015-07-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Lot"
    },
    {
     "name": {
      "key": "OTR_WARNING_COUNT",
      "value": "TEO Uyarı Sayısı"
     },
     "value1": "1",
     "value2": null,
     "startDate": "2020-01-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Değer"
    },
    {
     "name": {
      "key": "NOTIFICATION_MATCH_DETAIL_MIN",
      "value": "Minimum Eşleşme Bildirim Miktarı Minimum Değeri"
     },
     "value1": "50",
     "value2": null,
     "startDate": "2022-09-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Lot"
    },
    {
     "name": {
      "key": "NOTIFICATION_HOURLY_MATCH_DETAIL_MIN",
      "value": "Saatlik Toplam Eşleşme Sınırı Minimum Değeri"
     },
     "value1": "100",
     "value2": null,
     "startDate": "2022-09-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Lot"
    },
    {
     "name": {
      "key": "ICEBERG_OFFER_LEVEL_QUANTITY_MIN",
      "value": "Buzdağı minimum seviye miktarı"
     },
     "value1": "25",
     "value2": null,
     "startDate": "2022-09-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Lot"
    },
    {
     "name": {
      "key": "ICEBERG_OFFER_LEVEL_QUANTITY_MAX",
      "value": "Buzdağı maksimum seviye miktarı"
     },
     "value1": "500",
     "value2": null,
     "startDate": "2022-09-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Lot"
    },
    {
     "name": {
      "key": "ICEBERG_OFFER_QUANTITY_MAX",
      "value": "Buzdağı maksimum toplam miktarı"
     },
     "value1": "1000",
     "value2": null,
     "startDate": "2022-09-01 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Lot"
    },
    {
     "name": {
      "key": "OTR_BLOCK_LIMIT",
      "value": "TEO Üst Sınır Değeri"
     },
     "value1": "1000",
     "value2": null,
     "startDate": "2023-10-21 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Değer"
    },
    {
     "name": {
      "key": "OTR_WARNING_LIMIT",
      "value": "TEO Uyarı Değeri"
     },
     "value1": "900",
     "value2": null,
     "startDate": "2023-10-21 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Değer"
    },
    {
     "name": {
      "key": "MINIMUM_ORDER_PRICE_SENSITIVITY",
      "value": "Minimum Teklif Fiyat Adımı"
     },
     "value1": "0.5",
     "value2": null,
     "startDate": "2023-10-21 00:00:00.000",
     "endDate": "2100-01-01 00:00:00.000",
     "unit": "Türk lirası"
    }
   ]
  }
 }
}

10.3. Sistem Zamanı Bilgisi

Uygulamanın saat bilgisi döner. Servis detayı için tıklayınız.

Örnek HTTP İsteği
GET /gunici-trading-service/rest/v1/parameter/time HTTP/1.1
Host: gip.epias.com.tr
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "1c7afa4a-ddc2-4d5c-9805-b3da90011eac",
 "hostName": "10.233.82.17",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "now": "2023-01-26 14:31:42.819"
  }
 }
}

11. Raporlar

11.1. Teklif Özet Raporu

Servis detayı için tıklayınız.

Örnek HTTP İsteği
{
 "effectiveDateStart": "2023-01-26 00:00:00",
 "effectiveDateEnd": "2023-01-26 23:59:59",
 "region": "TR1",
 "pageInfo": {
  "page": 1,
  "size": 24
 },
 "sortingInfoDto": {
  "fieldName": "effectiveDate",
  "isAscending": true
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "b9bffed9-ff34-4fc6-b07d-76479ef16236",
 "hostName": "10.233.64.15",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "queryInformation": {
    "page": 1,
    "size": 24,
    "count": 24
   },
   "items": [
    {
     "effectiveDate": "2023-01-26 00:00:00.000",
     "buyOfferCount": 0,
     "buyOfferQuantity": 0,
     "buyAcceptedOfferCount": 0,
     "buyMatchingQuantity": 0,
     "buyOfferMatchingRate": 0,
     "sellOfferCount": 0,
     "sellOfferQuantity": 0,
     "sellAcceptedOfferCount": 0,
     "sellMatchingQuantity": 0,
     "sellOfferMatchingRate": 0,
     "details": [
      {
       "effectiveDate": "2023-01-26 00:00:00.000",
       "contractType": {
        "label": "Saatlik",
        "value": "HOURLY",
        "description": "Saatlik"
       },
       "buyOfferCount": 0,
       "buyOfferQuantity": 0,
       "buyAcceptedOfferCount": 0,
       "buyMatchingQuantity": 0,
       "buyOfferMatchingRate": 0,
       "sellOfferCount": 0,
       "sellOfferQuantity": 0,
       "sellAcceptedOfferCount": 0,
       "sellMatchingQuantity": 0,
       "sellOfferMatchingRate": 0
      }
     ]
    },
    {
     "effectiveDate": "2023-01-26 01:00:00.000",
     "buyOfferCount": 0,
     "buyOfferQuantity": 0,
     "buyAcceptedOfferCount": 0,
     "buyMatchingQuantity": 0,
     "buyOfferMatchingRate": 0,
     "sellOfferCount": 0,
     "sellOfferQuantity": 0,
     "sellAcceptedOfferCount": 0,
     "sellMatchingQuantity": 0,
     "sellOfferMatchingRate": 0,
     "details": [
      {
       "effectiveDate": "2023-01-26 01:00:00.000",
       "contractType": {
        "label": "Saatlik",
        "value": "HOURLY",
        "description": "Saatlik"
       },
       "buyOfferCount": 0,
       "buyOfferQuantity": 0,
       "buyAcceptedOfferCount": 0,
       "buyMatchingQuantity": 0,
       "buyOfferMatchingRate": 0,
       "sellOfferCount": 0,
       "sellOfferQuantity": 0,
       "sellAcceptedOfferCount": 0,
       "sellMatchingQuantity": 0,
       "sellOfferMatchingRate": 0
      }
     ]
    }
   ]
  }
 }
}

11.2. Eşleşme Özet Raporu

Servis detayı için tıklayınız.

Örnek HTTP İsteği
{
 "effectiveDateStart": "2023-01-26 00:00:00",
 "effectiveDateEnd": "2023-01-26 23:59:59",
 "region": "TR1",
 "pageInfo": {
  "page": 1,
  "size": 24
 },
 "sortingInfoDto": {
  "fieldName": "effectiveDate",
  "isAscending": true
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "0e6a51ce-b291-40ab-8d64-d0044034cac4",
 "hostName": "10.233.64.15",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "queryInformation": {
    "page": 1,
    "size": 24,
    "count": 24
   },
   "items": [
    {
     "effectiveDate": "2023-01-26 00:00:00.000",
     "mcp": 189.77,
     "buyMatchingQuantity": 0,
     "buyMatchingAmount": 0,
     "buyAveragePrice": null,
     "buyMatchingAveragePrice": null,
     "sellAveragePrice": null,
     "sellMatchingAveragePrice": null,
     "sellMatchingAmount": 0,
     "sellMatchingQuantity": 0,
     "details": [
      {
       "contractType": {
        "label": "Saatlik",
        "value": "HOURLY",
        "description": "Saatlik"
       },
       "effectiveDate": "2023-01-26 00:00:00.000",
       "mcp": 189.77,
       "buyMatchingQuantity": 0,
       "buyMatchingAmount": 0,
       "buyAveragePrice": null,
       "buyMatchingAveragePrice": null,
       "sellAveragePrice": null,
       "sellMatchingAveragePrice": null,
       "sellMatchingAmount": 0,
       "sellMatchingQuantity": 0
      }
     ]
    },
    {
     "effectiveDate": "2023-01-26 01:00:00.000",
     "mcp": 180.69,
     "buyMatchingQuantity": 0,
     "buyMatchingAmount": 0,
     "buyAveragePrice": null,
     "buyMatchingAveragePrice": null,
     "sellAveragePrice": null,
     "sellMatchingAveragePrice": null,
     "sellMatchingAmount": 0,
     "sellMatchingQuantity": 0,
     "details": [
      {
       "contractType": {
        "label": "Saatlik",
        "value": "HOURLY",
        "description": "Saatlik"
       },
       "effectiveDate": "2023-01-26 01:00:00.000",
       "mcp": 180.69,
       "buyMatchingQuantity": 0,
       "buyMatchingAmount": 0,
       "buyAveragePrice": null,
       "buyMatchingAveragePrice": null,
       "sellAveragePrice": null,
       "sellMatchingAveragePrice": null,
       "sellMatchingAmount": 0,
       "sellMatchingQuantity": 0
      }
     ]
    }
   ]
  }
 }
}

11.3. Blok Kontrat Özet Raporu

Servis detayı için tıklayınız.

Örnek HTTP İsteği
{
 "effectiveDateStart": "2023-01-26 00:00:00",
 "effectiveDateEnd": "2023-01-26 23:59:59",
 "region": "TR1",
 "pageInfo": {
  "page": 1,
  "size": 24
 },
 "sortingInfoDto": {
  "fieldName": "effectiveDate",
  "isAscending": true
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "status": "200 OK",
 "txId": "0e6a51ce-b291-40ab-8d64-d0044034cac4",
 "hostName": "10.233.64.15",
 "clientIp": "10.199.199.59",
 "userName": "EPIAS",
 "errors": null,
 "body": {
  "content": {
   "queryInformation": {
    "page": 1,
    "size": 24,
    "count": 24
   },
   "items": [
    {
     "effectiveDate": "2023-01-26 00:00:00.000",
     "mcp": 189.77,
     "buyMatchingQuantity": 0,
     "buyMatchingAmount": 0,
     "buyAveragePrice": null,
     "buyMatchingAveragePrice": null,
     "sellAveragePrice": null,
     "sellMatchingAveragePrice": null,
     "sellMatchingAmount": 0,
     "sellMatchingQuantity": 0,
     "details": [
      {
       "contractType": {
        "label": "Saatlik",
        "value": "HOURLY",
        "description": "Saatlik"
       },
       "effectiveDate": "2023-01-26 00:00:00.000",
       "mcp": 189.77,
       "buyMatchingQuantity": 0,
       "buyMatchingAmount": 0,
       "buyAveragePrice": null,
       "buyMatchingAveragePrice": null,
       "sellAveragePrice": null,
       "sellMatchingAveragePrice": null,
       "sellMatchingAmount": 0,
       "sellMatchingQuantity": 0
      }
     ]
    },
    {
     "effectiveDate": "2023-01-26 01:00:00.000",
     "mcp": 180.69,
     "buyMatchingQuantity": 0,
     "buyMatchingAmount": 0,
     "buyAveragePrice": null,
     "buyMatchingAveragePrice": null,
     "sellAveragePrice": null,
     "sellMatchingAveragePrice": null,
     "sellMatchingAmount": 0,
     "sellMatchingQuantity": 0,
     "details": [
      {
       "contractType": {
        "label": "Saatlik",
        "value": "HOURLY",
        "description": "Saatlik"
       },
       "effectiveDate": "2023-01-26 01:00:00.000",
       "mcp": 180.69,
       "buyMatchingQuantity": 0,
       "buyMatchingAmount": 0,
       "buyAveragePrice": null,
       "buyMatchingAveragePrice": null,
       "sellAveragePrice": null,
       "sellMatchingAveragePrice": null,
       "sellMatchingAmount": 0,
       "sellMatchingQuantity": 0
      }
     ]
    }
   ]
  }
 }
}

12. Dizinler

12.1. Aktif Teminat Bilgisi

GET /rest/v1/collateral/get

12.1.1. Açıklama

Sistemde geçerli olan aktif teminat bilgisini dönen servistir.

12.1.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.1.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.1.4. Etiketler

 • collateral

12.2. Teminat Geçmiş Dışarı Aktarma

POST /rest/v1/collateral/history/export

12.2.1. Açıklama

Geçmiş tarihlerde geçerli olan teminat bilgisini excel ile dışarı aktarma servisi.

12.2.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.2.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.2.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.2.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.2.6. Etiketler

 • collateral

12.3. Teminat Geçmiş Listeleme

POST /rest/v1/collateral/history/list

12.3.1. Açıklama

Geçmiş tarihlerde geçerli olan teminat bilgisinin verildiği servistir.

12.3.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.3.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.3.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.3.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.3.6. Etiketler

 • collateral

12.4. Blok Kontrat Geçerli Süre Listeleme

POST /rest/v1/contract/block-contract/available-time

12.4.1. Açıklama

Blok kontratların geçerli sürelerinin listelendiği servis.

12.4.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.4.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.4.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.4.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.4.6. Etiketler

 • contract

12.5. Aktif Kontrat Listeleme

POST /rest/v1/contract/board/list

12.5.1. Açıklama

Aktif kontratların listelendiği servis

12.5.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.5.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.5.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.5.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.5.6. Etiketler

 • contract

12.6. Aktif Kontrat Dışa Aktarma

POST /rest/v1/contract/board/list/export

12.6.1. Açıklama

Aktif kontratların dışa aktarıldığı servis

12.6.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.6.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.6.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.6.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.6.6. Etiketler

 • contract

12.7. Kontrat Derinliği

POST /rest/v1/contract/depth

12.7.1. Açıklama

Kontrat derinliğinin listelendiği servis.

12.7.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.7.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.7.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.7.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.7.6. Etiketler

 • contract

12.8. Kalan Limitler Grafiği

POST /rest/v1/dashboard/remaining-limits

12.8.1. Açıklama

Kalan Limitler Grafiği Servisi

12.8.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.8.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.8.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.8.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.8.6. Etiketler

 • dashboard

12.9. Kalan Limitler Grafiği

POST /rest/v1/dashboard/remaining-limits/export

12.9.1. Açıklama

Kalan Limitler Grafiği Servisi

12.9.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.9.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.9.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.9.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.9.6. Etiketler

 • dashboard

12.10. Blok Teklif Kaydetme

POST /rest/v1/offer/block/save

12.10.1. Açıklama

Blok tekliflerin kaydediliği servis

12.10.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.10.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.10.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.10.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.10.6. Etiketler

 • offer

12.11. Saatlik Teklif Kaydetme

POST /rest/v1/offer/bulk/hourly/save

12.11.1. Açıklama

Saatlik tekliflerin kaydedileceği servis

12.11.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.11.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.11.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.11.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.11.6. Etiketler

 • offer

12.12. Saatlik Teklif Kaydetme

POST /rest/v1/offer/bulk/hourly/validate

12.12.1. Açıklama

Saatlik tekliflerin kaydedileceği servis

12.12.2. Parametreler

Tip İsim Şema

FormData

file
gerekli

file

12.12.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.12.4. Kullanılanlar

 • multipart/form-data

12.12.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.12.6. Etiketler

 • offer

12.13. Kontrat Bazında Teklif İptal Etme

POST /rest/v1/offer/cancel-by-contract

12.13.1. Açıklama

Kontratta bulunan güncellenebilir durumdaki tüm teklifleri iptal eder.

12.13.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.13.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.13.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.13.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.13.6. Etiketler

 • offer

12.14. Saatlik Teklif Kaydetme

POST /rest/v1/offer/hourly/save

12.14.1. Açıklama

Saatlik tekliflerin kaydedileceği servis

12.14.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.14.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.14.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.14.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.14.6. Etiketler

 • offer

12.15. Aktif Teklif Listeleme

POST /rest/v1/offer/list

12.15.1. Açıklama

Sistemde aktif olarak eşleşmeyi bekleyen tekliflerin listelendiği servis

12.15.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.15.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.15.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.15.5. Etiketler

 • offer

12.16. Teklif Durum Güncelleme

POST /rest/v1/offer/status/update

12.16.1. Açıklama

Tekliflerin aktiflik pasiflik gibi durumlarının güncelleneceği servis

12.16.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.16.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.16.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.16.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.16.6. Etiketler

 • offer

12.17. Teklif Güncelleme

POST /rest/v1/offer/update

12.17.1. Açıklama

Tekliflerin fiyat ve miktar bilgisinin güncelleneceği servis

12.17.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.17.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.17.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.17.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.17.6. Etiketler

 • offer

12.18. Sistem Parametreleri

POST /rest/v1/parameter/approved/list

12.18.1. Açıklama

Sistemde aktif olan parametreleri döner.

12.18.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.18.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.18.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.18.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.18.6. Etiketler

 • parameter

12.19. Parametre Grup

GET /rest/v1/parameter/group/list

12.19.1. Açıklama

Parametrelerin ait olduğu grup listesini dönen servis

12.19.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.19.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.19.4. Etiketler

 • parameter

12.20. Sistem Parametreleri

POST /rest/v1/parameter/list

12.20.1. Açıklama

Sistemde aktif olan parametreleri döner.

12.20.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.20.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.20.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.20.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.20.6. Etiketler

 • parameter

12.21. Sistem zaman bilgisi

GET /rest/v1/parameter/time

12.21.1. Açıklama

Sistem zaman bilgisi

12.21.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.21.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.21.4. Etiketler

 • parameter

12.22. Blok Kontrat Özet Raporu

POST /rest/v1/report/block-contract-summary

12.22.1. Açıklama

Blok Kontrat Özet Raporu

12.22.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.22.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.22.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.22.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.22.6. Etiketler

 • report

12.23. Aktif Kontrat Dışa Aktarma

POST /rest/v1/report/block-contract-summary/export

12.23.1. Açıklama

Aktif kontratların dışa aktarıldığı servis

12.23.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.23.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.23.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.23.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.23.6. Etiketler

 • report

12.24. Eşleşme Özet Raporu

POST /rest/v1/report/match-summary

12.24.1. Açıklama

Eşleşme özet rapor servisi.

12.24.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.24.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.24.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.24.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.24.6. Etiketler

 • report

12.25. Eşleşme Özet Raporu

POST /rest/v1/report/match-summary/export

12.25.1. Açıklama

Eşleşme Özet Raporu

12.25.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.25.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.25.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.25.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.25.6. Etiketler

 • report

12.26. Teklif Özet Raporu

POST /rest/v1/report/offer-summary

12.26.1. Açıklama

Teklif özet rapor servisi.

12.26.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.26.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.26.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.26.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.26.6. Etiketler

 • report

12.27. Teklif Özet Raporu

POST /rest/v1/report/offer-summary/export

12.27.1. Açıklama

Teklif özet rapor servisi.

12.27.2. Parametreler

Tip İsim Şema

Body

body
opsiyonel

12.27.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

12.27.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

12.27.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

12.27.6. Etiketler

 • report

13. Tanımlar

13.1. BaseDto

Tip : object

13.2. BlockContractAvailableTimeDto

İsim Açıklama Şema

lastTransactionDate
opsiyonel

Kontrat üzerinde işlem yapılabilecek son işlem zaman bilgisi

string (date-time)

name
opsiyonel

Kontrat ismi

string

13.3. BlockContractSummaryDetailDto

İsim Açıklama Şema

averagePrice
opsiyonel

AOF

number

buyAmount
opsiyonel

Alış Tutar

number

buyQuantity
opsiyonel

Alış Miktarı

integer (int64)

contractName
opsiyonel

Kontrat ismi

string

lastPrice
opsiyonel

Son Fiyat

number

lastQuantity
opsiyonel

Son Miktar

integer (int64)

maxPrice
opsiyonel

Maks Fiyat

number

maxQuantity
opsiyonel

Maks Miktar

integer (int64)

mcp
opsiyonel

OPTF

number

minPrice
opsiyonel

Min Fiyat

number

minQuantity
opsiyonel

Min Miktar

integer (int64)

netAmount
opsiyonel

Net Tutar

number

netStatus
opsiyonel

Net Durum

integer (int64)

organizationName
opsiyonel

string

priceChangeRate
opsiyonel

FDO (%)

number

sellAmount
opsiyonel

Satış Tutar

number

sellQuantity
opsiyonel

Satış Miktarı

integer (int64)

total
opsiyonel

İşlem Hacmi

number

volume
opsiyonel

İşlem Miktarı

integer (int64)

13.4. BlockContractSummaryReportExportReqDto

İsim Açıklama Şema

effectiveDateEnd
gerekli

Bitiş tarihi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

effectiveDateStart
gerekli

Başlangıç tarihi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

organizationId
opsiyonel

Organizasyon id bilgisi

integer (int64)

region
opsiyonel

Bölge bilgisi

string

13.5. BlockContractSummaryReportListReqDto

İsim Açıklama Şema

effectiveDateEnd
gerekli

Bitiş tarihi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

effectiveDateStart
gerekli

Başlangıç tarihi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

organizationId
opsiyonel

Organizasyon id bilgisi

integer (int64)

pageInfo
gerekli

Sayfalama bilgisi

region
opsiyonel

Bölge bilgisi

string

13.6. BlockContractSummaryReportListRespDto

İsim Açıklama Şema

blockContractSummaryDetailDto
opsiyonel

queryInformation
opsiyonel

Sorgu sonucu toplam kayıt bilgileri.

13.7. BoardInformationDto

İsim Açıklama Şema

averagePrice
opsiyonel

Ağırlıklı Ortamala Fiyat (AOF)

number

lastPrice
opsiyonel

Son Fiyat

number

lastPriceStatus
opsiyonel

Son Fiyat Artış Durumu

integer (int64)

lastQuantity
opsiyonel

Son Miktar

integer (int64)

maxPrice
opsiyonel

Eşleşme Göstergeleri - Maksimum Fiyat

number

maxQuantity
opsiyonel

Eşleşme Göstergeleri - Maksimum Miktar

integer (int64)

mcp
opsiyonel

Piyasa Takas Fiyatı (PTF)

number

minPrice
opsiyonel

Eşleşme Göstergeleri - Minimum Fiyat

number

minQuantity
opsiyonel

Eşleşme Göstergeleri - Minimum Miktar

integer (int64)

priceChangeRate
opsiyonel

Fiyat Değişim Oranı (FDO)

number

total
opsiyonel

Kontrat İşlem Hacmi

number

volume
opsiyonel

Kontrat İşlem Miktarı

integer (int64)

13.8. CancelOfferByContractReqDto

İsim Açıklama Şema

contractName
gerekli

Kontrat ismi

string

region
gerekli

Bölge bilgisi

string

13.9. CancelOfferByContractRespDto

İsim Açıklama Şema

offerIds
opsiyonel

İptal Edilen Tekliflerin Id Bilgisi

< integer (int64) > array

warningMessage
opsiyonel

Teklif sonrası TEO limitlerinize ulaşmanız durumunda bu alanda uyarı mesajı gelecektir.

string

13.10. CollateralHistoryExportReqDto

İsim Açıklama Şema

effectiveDateStart
gerekli

Teminat bilgisinin geçerlilik başlangıç tarihi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

13.11. CollateralHistoryReqDto

İsim Açıklama Şema

effectiveDateStart
gerekli

Teminat bilgisinin geçerlilik başlangıç tarihi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

pageInfo
gerekli

Sayfalama bilgisi

13.12. CollateralHistoryRespDto

İsim Açıklama Şema

histories
opsiyonel

Teminat Geçmişi

< CollateralOrgDto > array

queryInformation
opsiyonel

Sorgu sonucu toplam kayıt bilgileri.

13.13. CollateralOrgDto

İsim Açıklama Şema

availableCashCollateral
opsiyonel

Mevcut nakit teminat bilgisi

number

availableTotalCollateral
opsiyonel

Mevcut toplam teminat bilgisi

number

effectiveDateEnd
opsiyonel

Teminat bilgisinin geçerlilik bitiş tarihi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

effectiveDateStart
opsiyonel

Teminat bilgisinin geçerlilik başlangıç tarihi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

eic
opsiyonel

string

organization
opsiyonel

Organizasyon ad bilgisi

string

organizationId
opsiyonel

Organizasyon id bilgisi

integer (int64)

participationStatus
opsiyonel

Organizasyonun GİP katılım durum bilgisi

requiredCashCollateral
opsiyonel

Gerekli nakit teminat bilgisi

number

requiredNetCollateral
opsiyonel

Gerekli net teminat bilgisi

number

requiredTotalCollateral
opsiyonel

Gerekli toplam teminat bilgisi

number

status
opsiyonel

Teminat durum bilgisi

13.14. ContractBoardDto

İsim Açıklama Şema

bestBuyPrice
opsiyonel

En İyi Alış Fiyatı

number

bestBuyQuantity
opsiyonel

En İyi Alış Miktarı

integer (int64)

bestOffer
opsiyonel

En İyi Teklifler

bestSellPrice
opsiyonel

En İyi Satış Fiyatı

number

bestSellQuantity
opsiyonel

En İyi Satış Miktarı

integer (int64)

boardInformation
opsiyonel

Kontrat Bilgileri

contractKind
opsiyonel

Kontrat Türü

contractType
opsiyonel

Kontrat tipi

deliveryDateEnd
opsiyonel

Fiziki Teslimat Bitiş Saati

string (date-time)

deliveryDateStart
opsiyonel

Fiziki Teslimat Başlangıç Saati

string (date-time)

duration
opsiyonel

Kontratın kapsadığı saat miktar bilgisi

number

lastTransactionDate
opsiyonel

Kontrat üzerinde işlem yapılabilecek son işlem zaman bilgisi

string (date-time)

name
opsiyonel

Kontrat ismi

string

orderDepth
opsiyonel

Kontrat Derinliği

organizationNetStatusLimit
opsiyonel

Organizasyon Net Durum Limiti

organizationStatus
opsiyonel

Organizasyonun Kontrat Bilgileri

priceGap
opsiyonel

Fiyat Farkı

number

region
opsiyonel

Bölge bilgisi

string

status
opsiyonel

Kontrat durum bilgisi

13.15. ContractBoardResponseDto

İsim Şema

closedContracts
opsiyonel

< ContractBoardDto > array

contracts
opsiyonel

< ContractBoardDto > array

13.16. ContractDto

İsim Açıklama Şema

contractKind
opsiyonel

Kontrat Türü

contractType
opsiyonel

Kontrat tipi

deliveryDateEnd
opsiyonel

Teslim saat bilgisi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

deliveryDateStart
opsiyonel

Teslim saat bilgisi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

duration
opsiyonel

Kontratın kapsadığı saat miktar bilgisi

number

id
opsiyonel

Kontrat id bilgisi

integer (int64)

lastTransactionDate
opsiyonel

Kontrat üzerinde işlem yapılabilecek son işlem zaman bilgisi

string (date-time)

name
opsiyonel

Kontrat ismi

string

region
opsiyonel

Bölge bilgisi

status
opsiyonel

Kontrat durum bilgisi

13.17. DepthDto

İsim Açıklama Şema

isOwner
opsiyonel

Teklifin sahibi iseniz true dönmektedir.

boolean

offerId
opsiyonel

Teklifin tekil id bilgisi.

integer (int64)

quantity
opsiyonel

Miktar Bilgisi

integer (int64)

13.18. GetOfferDepthDetailReqDto

İsim Açıklama Şema

contractName
gerekli

Kontrat ismi

string

contractType
gerekli

Kontrat tipi

enum (HOURLY, BLOCK, PRIVATE)

isExcludeChart
opsiyonel

true gönderilmesi durumunda grafiğe ait verileri dönmektedir.

boolean

pageInfo
gerekli

Sayfalama bilgisi

region
gerekli

Bölge bilgisi

string

13.19. KeyValueDto

İsim Şema

key
opsiyonel

string

value
opsiyonel

13.20. KeyValueDtoInteger

İsim Şema

key
opsiyonel

string

value
opsiyonel

integer (int32)

13.21. KeyValueDtoString

İsim Şema

key
opsiyonel

string

value
opsiyonel

string

13.22. LabelValueDTO

İsim Şema

description
opsiyonel

string

label
opsiyonel

string

value
opsiyonel

string

13.23. ListActiveContractExportReqDto

İsim Açıklama Şema

contractKind
opsiyonel

Kontrat tipi

enum (HOURLY, BLOCK, SEMI, QUARTER)

contractType
gerekli

Kontrat tipi

enum (HOURLY, BLOCK, PRIVATE)

region
opsiyonel

Bölge bilgisi

string

13.24. ListActiveContractReqDto

İsim Açıklama Şema

contractKind
opsiyonel

Kontrat tipi

enum (HOURLY, BLOCK, SEMI, QUARTER)

contractType
gerekli

Kontrat tipi

enum (HOURLY, BLOCK, PRIVATE)

region
opsiyonel

Bölge bilgisi

string

13.25. ListBlockContractAvailableTimesReqDto

İsim Açıklama Şema

deliveryDate
opsiyonel

Teslim saat bilgisi

string (date)

endTime
opsiyonel

Blok kontrat bitiş saati. [01,24]

integer (int32)

startTime
opsiyonel

Blok kontrat başlangıç saati. [00,23]

integer (int32)

13.26. ListBlockContractAvailableTimesRespDto

İsim Şema

contract
opsiyonel

endDate
opsiyonel

string (date)

endTimeLookup
opsiyonel

< KeyValueDtoInteger > array

startDate
opsiyonel

string (date)

startTimeLookup
opsiyonel

< KeyValueDtoInteger > array

13.27. LocalDateTimeDto

İsim Açıklama Şema

now
opsiyonel

Sistem Saat Bilgisi

string (date-time)

13.28. LocalizationDto

İsim Açıklama Şema

description
opsiyonel

İlgili tanımın türkçe veya ingilizce açıklaması

string

language
opsiyonel

Dil Bilgisi (TR: Türkçe , EN: İnglizce)

string

13.29. MatchOfferSummaryDetailDto

İsim Açıklama Şema

buyAveragePrice
opsiyonel

Alış Teklif AOF

number

buyMatchingAmount
opsiyonel

Sistem Alış Tutarı (SAT)

number

buyMatchingAveragePrice
opsiyonel

Alış Eşleşme AOF

number

buyMatchingQuantity
opsiyonel

Sistem Alış Miktarı (SAM)

number

contractType
opsiyonel

Kontrat tipi

effectiveDate
opsiyonel

Teslim saat bilgisi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

mcp
opsiyonel

Piyasa Takas Fiyatı (PTF)

number

sellAveragePrice
opsiyonel

Satış Teklif AOF

number

sellMatchingAmount
opsiyonel

Sistem Satış Tutarı (SST)

number

sellMatchingAveragePrice
opsiyonel

Satış Eşleşme AOF

number

sellMatchingQuantity
opsiyonel

Sistem Satış Miktarı (SSM)

number

13.30. MatchOfferSummaryDto

İsim Açıklama Şema

buyAveragePrice
opsiyonel

Alış Teklif AOF

number

buyMatchingAmount
opsiyonel

Sistem Alış Tutarı (SAT)

number

buyMatchingAveragePrice
opsiyonel

Alış Eşleşme AOF

number

buyMatchingQuantity
opsiyonel

Sistem Alış Miktarı (SAM)

number

details
opsiyonel

Kontrat Bazında Eşleşme Özet Raporu

effectiveDate
opsiyonel

Teslim saat bilgisi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

mcp
opsiyonel

Piyasa Takas Fiyatı (PTF)

number

sellAveragePrice
opsiyonel

Satış Teklif AOF

number

sellMatchingAmount
opsiyonel

Sistem Satış Tutarı (SST)

number

sellMatchingAveragePrice
opsiyonel

Satış Eşleşme AOF

number

sellMatchingQuantity
opsiyonel

Sistem Satış Miktarı (SSM)

number

13.31. MatchOfferSummaryResponseDto

İsim Açıklama Şema

items
opsiyonel

queryInformation
opsiyonel

Sorgu sonucu toplam kayıt bilgileri.

13.32. ModelAndView

İsim Şema

empty
opsiyonel

boolean

model
opsiyonel

< string, object > map

modelMap
opsiyonel

< string, object > map

reference
opsiyonel

boolean

status
opsiyonel

enum (CONTINUE, SWITCHING_PROTOCOLS, PROCESSING, CHECKPOINT, OK, CREATED, ACCEPTED, NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION, NO_CONTENT, RESET_CONTENT, PARTIAL_CONTENT, MULTI_STATUS, ALREADY_REPORTED, IM_USED, MULTIPLE_CHOICES, MOVED_PERMANENTLY, FOUND, MOVED_TEMPORARILY, SEE_OTHER, NOT_MODIFIED, USE_PROXY, TEMPORARY_REDIRECT, PERMANENT_REDIRECT, BAD_REQUEST, UNAUTHORIZED, PAYMENT_REQUIRED, FORBIDDEN, NOT_FOUND, METHOD_NOT_ALLOWED, NOT_ACCEPTABLE, PROXY_AUTHENTICATION_REQUIRED, REQUEST_TIMEOUT, CONFLICT, GONE, LENGTH_REQUIRED, PRECONDITION_FAILED, PAYLOAD_TOO_LARGE, REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE, URI_TOO_LONG, REQUEST_URI_TOO_LONG, UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE, REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE, EXPECTATION_FAILED, I_AM_A_TEAPOT, INSUFFICIENT_SPACE_ON_RESOURCE, METHOD_FAILURE, DESTINATION_LOCKED, UNPROCESSABLE_ENTITY, LOCKED, FAILED_DEPENDENCY, UPGRADE_REQUIRED, PRECONDITION_REQUIRED, TOO_MANY_REQUESTS, REQUEST_HEADER_FIELDS_TOO_LARGE, UNAVAILABLE_FOR_LEGAL_REASONS, INTERNAL_SERVER_ERROR, NOT_IMPLEMENTED, BAD_GATEWAY, SERVICE_UNAVAILABLE, GATEWAY_TIMEOUT, HTTP_VERSION_NOT_SUPPORTED, VARIANT_ALSO_NEGOTIATES, INSUFFICIENT_STORAGE, LOOP_DETECTED, BANDWIDTH_LIMIT_EXCEEDED, NOT_EXTENDED, NETWORK_AUTHENTICATION_REQUIRED)

view
opsiyonel

viewName
opsiyonel

string

13.33. OfferBlockSaveReqDto

İsim Açıklama Şema

clientOrderId
opsiyonel

string

contractName
gerekli

Kontrat ismi

string

description
opsiyonel

Teklifin açıklaması (En fazla 1024 karakter girilebilir)

string

expireTime
opsiyonel

Süreli teklifin iptal olacağı tarih bilgisi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

isActive
gerekli

Teklifin durum bilgisi

boolean

isConfirmed
opsiyonel

Bu alan true gönderilmesi durumunda kullanıcı limitleri aşmanıza izin verir.

boolean

offerType
gerekli

Teklifin yön bilgisi (Alış,Satış)

enum (BUY, SELL)

optionType
gerekli

Teklifin opsiyon bilgisi

enum (NORMAL, IOC, FOK, PRICE_LEVELED, ICEBERG, TIME_LEVELED)

price
gerekli

Teklif fiyat bilgisi

number

quantity
gerekli

Teklif miktar bilgisi

integer (int64)

region
gerekli

Bölge bilgisi

string

13.34. OfferBulkSaveDetailDto

İsim Şema

contractName
opsiyonel

string

error
opsiyonel

string

offerId
opsiyonel

integer (int64)

offerType
opsiyonel

price
opsiyonel

number

quantity
opsiyonel

integer (int64)

region
opsiyonel

string

status
opsiyonel

boolean

13.35. OfferBulkSaveDto

İsim Açıklama Şema

contractName
gerekli

Kontrat ismi

string

description
opsiyonel

Teklifin açıklaması (En fazla 1024 karakter girilebilir)

string

offerType
gerekli

Teklifin yön bilgisi (Alış,Satış)

enum (BUY, SELL)

optionType
gerekli

Teklifin opsiyon bilgisi

enum (NORMAL, IOC, FOK, PRICE_LEVELED, ICEBERG, TIME_LEVELED)

price
gerekli

Teklif fiyat bilgisi

number

quantity
gerekli

Teklif miktar bilgisi

integer (int64)

region
gerekli

Bölge bilgisi

string

13.36. OfferBulkSaveReqDto

İsim Şema

offers
opsiyonel

< OfferBulkSaveDto > array

13.37. OfferBulkSaveRespDto

İsim Şema

offers
opsiyonel

13.38. OfferBulkValidateDto

İsim Şema

contractName
opsiyonel

string

description
opsiyonel

string

error
opsiyonel

string

offerId
opsiyonel

integer (int64)

offerType
opsiyonel

optionType
opsiyonel

price
opsiyonel

number

quantity
opsiyonel

integer (int64)

region
opsiyonel

string

status
opsiyonel

boolean

13.39. OfferBulkValidateRespDto

İsim Şema

offers
opsiyonel

13.40. OfferHourlySaveReqDto

İsim Açıklama Şema

clientOrderId
opsiyonel

string

contractName
gerekli

Kontrat ismi

string

description
opsiyonel

Teklifin açıklaması (En fazla 1024 karakter girilebilir)

string

expireTime
opsiyonel

Süreli teklifin iptal olacağı tarih bilgisi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

isActive
gerekli

Teklifin durum bilgisi

boolean

isConfirmed
opsiyonel

Bu alan true gönderilmesi durumunda kullanıcı limitleri aşmanıza izin verir.

boolean

levelQuantity
opsiyonel

Buzdağı Seviye Miktarı

integer (int64)

offerType
gerekli

Teklifin yön bilgisi (Alış,Satış)

enum (BUY, SELL)

optionType
gerekli

Teklifin opsiyon bilgisi

enum (NORMAL, IOC, FOK, PRICE_LEVELED, ICEBERG, TIME_LEVELED)

price
gerekli

Teklif fiyat bilgisi

number

priceLeveledOfferDetails
opsiyonel

Fiyat seviyeli teklif opsiyonunda gönderilmesi zorunldur.Diğer teklif opsiyonlarında gönderilmemesi gerekmektedir.

quantity
gerekli

Teklif miktar bilgisi

integer (int64)

region
gerekli

Bölge bilgisi

string

timeLeveledOfferDetails
opsiyonel

Zaman seviyeli teklif opsiyonunda gönderilmesi zorunldur.Diğer teklif opsiyonlarında gönderilmemesi gerekmektedir.

13.41. OfferListResponseDto

İsim Açıklama Şema

offers
opsiyonel

Teklif Listesi

< OfferRespDto > array

13.42. OfferRespDto

İsim Açıklama Şema

clientOrderId
opsiyonel

Müşteri tarafından her bir teklif için verilen tekil teklif numarası (tekillik müşteri tarafından sağlanmalıdır).

string

contract
opsiyonel

Kontrat bilgisi

contractName
opsiyonel

Kontrat ismi

string

description
opsiyonel

Teklifin açıklaması (En fazla 1024 karakter girilebilir)

string

expireTime
opsiyonel

Süreli teklifin iptal olacağı tarih bilgisi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

id
opsiyonel

Teklifin tekil id bilgisi.

integer (int64)

levelQuantity
opsiyonel

Buzdağı Seviye Miktarı

integer (int64)

matchingPrice
opsiyonel

Teklif fiyat bilgisi

number

matchingQuantity
opsiyonel

Teklif miktar bilgisi

integer (int64)

offerType
opsiyonel

Teklifin yön bilgisi (Alış,Satış)

optionType
opsiyonel

Teklifin opsiyon bilgisi

price
opsiyonel

Teklif fiyat bilgisi

number

quantity
opsiyonel

Teklif miktar bilgisi

integer (int64)

region
opsiyonel

Bölge bilgisi

string

remainingIcebergQuantity
opsiyonel

Buzdağının aktif olacak toplam miktar bilgisi

integer (int64)

remainingQuantity
opsiyonel

Teklifin kalan miktar bilgisi

integer (int64)

status
opsiyonel

Teklifin durum bilgisi

statusDetail
opsiyonel

Teklifin durum bilgisi

time
opsiyonel

İşlem zamanı

string (date-time)

username
opsiyonel

Kullanıcı ad bilgisi

string

version
opsiyonel

Versiyon

integer (int64)

13.43. OfferResponseDto

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

Teklifin tekil id bilgisi.

integer (int64)

remainingQuantity
opsiyonel

Teklifin kalan miktar bilgisi

integer (int64)

status
opsiyonel

Teklifin durum bilgisi

enum (ACTIVE, PASSIVE, MATCHING, CANCEL)

statusDetail
opsiyonel

Teklifin durum bilgisi

enum (YE, GU, PA, KE, ZA, TY, KA, IP, TE, IK, SH)

version
opsiyonel

Versiyon

integer (int64)

13.44. OfferSaveOrUpdateResponseDto

İsim Açıklama Şema

offerResponse
opsiyonel

Teklif Cevap Bilgisi

warningMessage
opsiyonel

Teklif sonrası TEO limitlerinize ulaşmanız durumunda bu alanda uyarı mesajı gelecektir.

string

13.45. OfferStatusUpdateReqDto

İsim Açıklama Şema

id
gerekli

Teklifin tekil id bilgisi.

integer (int64)

status
gerekli

Teklifin durum bilgisi

enum (ACTIVE, PASSIVE, MATCHING, CANCEL)

13.46. OfferSummaryDetailDto

İsim Açıklama Şema

buyAcceptedOfferCount
opsiyonel

Kabul Edilen Alış Teklif Sayısı

integer (int64)

buyMatchingQuantity
opsiyonel

Sistem Alış Miktarı (SAM)

number

buyOfferCount
opsiyonel

Alış Teklif Sayısı

integer (int64)

buyOfferMatchingRate
opsiyonel

Alış Teklif Eşleşme Oranı

number

buyOfferQuantity
opsiyonel

Teklif Edilen Alış Miktarı

number

contractType
opsiyonel

Kontrat tipi

effectiveDate
opsiyonel

Teslim saat bilgisi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

sellAcceptedOfferCount
opsiyonel

Kabul Edilen Satış Teklif Sayısı

integer (int64)

sellMatchingQuantity
opsiyonel

Sistem Satış Miktarı (SSM)

number

sellOfferCount
opsiyonel

Satış Teklif Sayısı

integer (int64)

sellOfferMatchingRate
opsiyonel

Satış Teklif Eşleşme Oranı

number

sellOfferQuantity
opsiyonel

Teklif Edilen Satış Miktarı

number

13.47. OfferSummaryDto

İsim Açıklama Şema

buyAcceptedOfferCount
opsiyonel

Kabul Edilen Alış Teklif Sayısı

integer (int64)

buyMatchingQuantity
opsiyonel

Sistem Alış Miktarı (SAM)

number

buyOfferCount
opsiyonel

Alış Teklif Sayısı

integer (int64)

buyOfferMatchingRate
opsiyonel

Alış Teklif Eşleşme Oranı

number

buyOfferQuantity
opsiyonel

Teklif Edilen Alış Miktarı

number

details
opsiyonel

Kontrat Türü Detayı

effectiveDate
opsiyonel

Teslim saat bilgisi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

sellAcceptedOfferCount
opsiyonel

Kabul Edilen Satış Teklif Sayısı

integer (int64)

sellMatchingQuantity
opsiyonel

Sistem Satış Miktarı (SSM)

number

sellOfferCount
opsiyonel

Satış Teklif Sayısı

integer (int64)

sellOfferMatchingRate
opsiyonel

Satış Teklif Eşleşme Oranı

number

sellOfferQuantity
opsiyonel

Teklif Edilen Satış Miktarı

number

13.48. OfferSummaryReqDto

İsim Açıklama Şema

effectiveDateEnd
gerekli

Fiziki Teslimat Bitiş Saati
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

effectiveDateStart
gerekli

Fiziki Teslimat Başlangıç Saati
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

pageInfo
gerekli

Sayfalama bilgisi

region
gerekli

Bölge bilgisi

string

sortingInfoDto
opsiyonel

13.49. OfferSummaryReqExcelDto

İsim Şema

effectiveDateEnd
opsiyonel

string (date-time)

effectiveDateStart
opsiyonel

string (date-time)

region
opsiyonel

string

sortingInfoDto
opsiyonel

13.50. OfferSummaryReqExportDto

İsim Açıklama Şema

effectiveDateEnd
gerekli

Fiziki Teslimat Bitiş Saati
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

effectiveDateStart
gerekli

Fiziki Teslimat Başlangıç Saati
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

region
gerekli

Bölge bilgisi

string

sortingInfoDto
opsiyonel

13.51. OfferSummaryResponseDto

İsim Açıklama Şema

items
opsiyonel

< OfferSummaryDto > array

queryInformation
opsiyonel

Sorgu sonucu toplam kayıt bilgileri.

13.52. OfferTimeLeveledSaveDto

İsim Açıklama Şema

activationTime
gerekli

Teklifin aktif olacağı zaman bilgisi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

orderNo
gerekli

Teklif Sıra Numarası

integer (int64)

price
gerekli

Teklif fiyat bilgisi

number

13.53. OfferUpdateReqDto

İsim Açıklama Şema

description
opsiyonel

Teklifin açıklaması (En fazla 1024 karakter girilebilir)

string

id
gerekli

Teklifin tekil id bilgisi.

integer (int64)

isConfirmed
opsiyonel

Bu alan true gönderilmesi durumunda kullanıcı limitleri aşmanıza izin verir.

boolean

price
gerekli

Teklif fiyat bilgisi

number

quantity
gerekli

Teklif miktar bilgisi

integer (int64)

version
opsiyonel

Versiyon

integer (int64)

13.54. OrderChartDepthDto

İsim Açıklama Şema

price
opsiyonel

Fiyat bilgisi

number

quantity
opsiyonel

Miktar Bilgisi

integer (int64)

region
opsiyonel

Bölge bilgisi

string

13.55. OrderDepthContractDto

İsim Açıklama Şema

price
opsiyonel

Fiyat bilgisi

number

quantity
opsiyonel

Miktar Bilgisi

integer (int64)

13.56. OrderDepthContractItemDto

İsim Açıklama Şema

buyOrderDepth
opsiyonel

Alış Teklif Derinliği

sellOrderDepth
opsiyonel

Satış Teklif Derinliği

13.57. OrderDepthDetailDto

İsim Açıklama Şema

buyOrderDepthChart
opsiyonel

Alış tekliflerin arz/talep derinlik bilgisi

< OrderChartDepthDto > array

orderDepth
opsiyonel

Alış teklif derinlik bilgisi

< OrderDepthItemDto > array

priceGap
opsiyonel

Fiyat Farkı

number

sellOrderDepthChart
opsiyonel

Satış tekliflerin arz/talep derinlik bilgisi

< OrderChartDepthDto > array

13.58. OrderDepthDetailResponseDto

İsim Açıklama Şema

orderDepthDetails
opsiyonel

Teklif derinliği listesi.

queryInformation
opsiyonel

Sorgu sonucu toplam kayıt bilgileri.

13.59. OrderDepthDto

İsim Açıklama Şema

details
opsiyonel

İlgili teklif derinliğindeki teklif listesi.

< DepthDto > array

isOwner
opsiyonel

Teklifin sahibi iseniz true dönmektedir.

boolean

price
opsiyonel

Fiyat bilgisi

number

quantity
opsiyonel

Miktar Bilgisi

integer (int64)

region
opsiyonel

Bölge bilgisi

string

13.60. OrderDepthItemDto

İsim Açıklama Şema

buyOrderDepth
opsiyonel

Alış teklif derinlik bilgisi

sellOrderDepth
opsiyonel

Satış teklif derinlik bilgisi

13.61. OrganizationBestOfferDto

İsim Açıklama Şema

buyOffer
opsiyonel

Alış En İyi Teklif

sellOffer
opsiyonel

Satış En İyi Teklif

13.62. OrganizationLimitChartDto

İsim Açıklama Şema

effectiveDate
opsiyonel

Teslim saat bilgisi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

remainingBuyQuantity
opsiyonel

Alış Yönünde Kalan Miktar

number

remainingBuyRatio
opsiyonel

Alış Yönünde Kalan Oran

number

remainingSellQuantity
opsiyonel

Satış Yönünde Kalan Miktar

number

remainingSellRatio
opsiyonel

Alış Yönünde Kalan Oran

number

13.63. OrganizationLimitChartReqDto

İsim Açıklama Şema

region
gerekli

Bölge bilgisi

string

13.64. OrganizationLimitChartRespDto

İsim Şema

items
opsiyonel

13.65. OrganizationNetStatus

İsim Açıklama Şema

buyAmount
opsiyonel

Organizasyon Alış Tutarı

number

buyQuantity
opsiyonel

Organizasyon Alış Miktarı

integer (int64)

matchingOfferCount
opsiyonel

İlgili kontratdaki TEO konu toplam eşleşme sayısı.

integer (int64)

netAmount
opsiyonel

Organizasyon Net Tutarı

number

netQuantity
opsiyonel

Organizasyon Net Durum

integer (int64)

offerCount
opsiyonel

İlgili kontratdaki TEO konu toplam teklif hareket sayısı.

integer (int64)

otr
opsiyonel

Teklif Eşleşme Oranı (TEO)

number

remainingBuyNetQuantity
opsiyonel

Kalan Saatlik Alış

number

remainingSellNetQuantity
opsiyonel

Kalan Saatlik Satış

number

sellAmount
opsiyonel

Organizasyon Satış Tutarı

number

sellQuantity
opsiyonel

Organizasyon Satış Miktarı

integer (int64)

13.66. OrganizationNetStatusLimit

İsim Açıklama Şema

buyQuantity
opsiyonel

Kalan Net Alış Limit

number

sellQuantity
opsiyonel

Kalan Net Satış Limit

number

13.67. OrganizationOfferDto

İsim Açıklama Şema

description
opsiyonel

Teklifin açıklaması (En fazla 1024 karakter girilebilir)

string

isUpdatable
opsiyonel

Güncellenebilir Durumu

boolean

levelQuantity
opsiyonel

Buzdağı Seviye Miktarı

integer (int64)

offerId
opsiyonel

Teklifin tekil id bilgisi.

integer (int64)

price
opsiyonel

Fiyat bilgisi

number

quantity
opsiyonel

Teklifin kalan miktar bilgisi

integer (int64)

remainingIcebergQuantity
opsiyonel

Buzdağının aktif olacak toplam miktar bilgisi

integer (int64)

version
opsiyonel

Versiyon

integer (int64)

13.68. PageDto

İsim Açıklama Şema

page
gerekli

İstenilen sayfa numarası

integer (int32)

size
gerekli

Her bir sayfada bulunacak kayıt sayısı

integer (int32)

13.69. ParameterGroupDto

İsim Açıklama Şema

key
opsiyonel

Parametre grup bilgisi

localizations
opsiyonel

İlgili parametrelerin türkçe veya ingilizce açıklaması

< LocalizationDto > array

13.70. ParameterGroupRespDto

İsim Açıklama Şema

groups
opsiyonel

Parametre Grup Listesi

< ParameterGroupDto > array

13.71. ParameterPKReqDto

İsim Açıklama Şema

effectiveDateStart
opsiyonel

string (date-time)

pageInfo
gerekli

Sayfalama bilgisi

parameterGroupType
gerekli

Parametrenin ait olduğu grup bilgisi

enum (CONFIGURATION, CONTRACT, OBJECTION_MAIL, OFFER_LIMIT, PROCESS_PARAMETER)

parameterKey
opsiyonel

Parametre anahtar değer bilgisi ve ismi

string

parameterStatus
gerekli

Parametrenin geçerlilik durum bilgisi

enum (EFFECTIVE, WILL_EFFECTIVE, EXPIRED, PENDING_TO_CONFIRM)

13.72. ParameterPKRespDto

İsim Açıklama Şema

endDate
opsiyonel

Parametrenin geçerlilik bitiş tarihi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

name
opsiyonel

Parametre anahtar değer bilgisi ve ismi

startDate
opsiyonel

Parametrenin geçerlilik başlangıç tarihi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

unit
opsiyonel

Parametrenin Birimi

string

value1
opsiyonel

Parametrenin birinci değer bilgisi

string

value2
opsiyonel

Parametrenin ikinci değer bilgisi

string

13.73. ParameterPaginationPKRespDto

İsim Açıklama Şema

parameters
opsiyonel

Parametre Listesi

< ParameterPKRespDto > array

queryInformation
opsiyonel

Sorgu sonucu toplam kayıt bilgileri.

13.74. ParameterPaginationRespDto

İsim Açıklama Şema

parameters
opsiyonel

Parametre Listesi

< ParameterRespDto > array

queryInformation
opsiyonel

Sorgu sonucu toplam kayıt bilgileri.

13.75. ParameterRespDto

İsim Açıklama Şema

endDate
opsiyonel

Parametrenin geçerlilik bitiş tarihi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

key
opsiyonel

Parametre anahtar değer bilgisi ve ismi

localizations
opsiyonel

İlgili parametrelerin türkçe veya ingilizce açıklaması

< LocalizationDto > array

startDate
opsiyonel

Parametrenin geçerlilik başlangıç tarihi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

status
opsiyonel

Parametrenin geçerlilik durum bilgisi

boolean

unit
opsiyonel

Parametrenin Birimi

string

value1
opsiyonel

Parametrenin birinci değer bilgisi

string

value2
opsiyonel

Parametrenin ikinci değer bilgisi

string

13.76. ParameterUserReqDto

İsim Açıklama Şema

effectiveDate
gerekli

Parametrenin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2021-06-24 14:00:00"

string (date-time)

pageInfo
gerekli

Sayfalama bilgisi

parameterGroupType
gerekli

Parametrenin ait olduğu grup bilgisi

enum (CONTRACT, OFFER_LIMIT)

13.77. PriceLeveledOfferDetailSaveDto

İsim Açıklama Şema

orderNo
gerekli

Teklif Sıra Numarası

integer (int64)

price
gerekli

Teklif fiyat bilgisi

number

quantity
gerekli

Teklif miktar bilgisi

integer (int64)

13.78. QueryInformationDto

İsim Açıklama Şema

count
gerekli

Toplam Kayıt Sayısı

integer (int64)

page
gerekli

İstenilen sayfa numarası

integer (int32)

size
gerekli

Her bir sayfada bulunacak kayıt sayısı

integer (int32)

13.79. RestResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.80. RestResponseBlockContractSummaryReportListRespDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.81. RestResponseBody

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

object

13.82. RestResponseBodyBaseDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.83. RestResponseBodyBlockContractSummaryReportListRespDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.84. RestResponseBodyCancelOfferByContractRespDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.85. RestResponseBodyCollateralHistoryRespDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.86. RestResponseBodyCollateralOrgDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.87. RestResponseBodyContractBoardResponseDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.88. RestResponseBodyListBlockContractAvailableTimesRespDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.89. RestResponseBodyLocalDateTimeDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.90. RestResponseBodyMatchOfferSummaryResponseDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.91. RestResponseBodyOfferBulkSaveRespDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.92. RestResponseBodyOfferBulkValidateRespDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.93. RestResponseBodyOfferListResponseDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.94. RestResponseBodyOfferSaveOrUpdateResponseDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.95. RestResponseBodyOfferSummaryResponseDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.96. RestResponseBodyOrderDepthDetailResponseDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.97. RestResponseBodyOrganizationLimitChartRespDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.98. RestResponseBodyParameterGroupRespDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.99. RestResponseBodyParameterPaginationPKRespDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.100. RestResponseBodyParameterPaginationRespDto

İsim Şema

content
opsiyonel
sadece okuma

13.101. RestResponseCancelOfferByContractRespDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.102. RestResponseCollateralHistoryRespDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.103. RestResponseCollateralOrgDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.104. RestResponseContractBoardResponseDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.105. RestResponseError

İsim Açıklama Şema

errorCode
opsiyonel

Alınan hatanın kod bilgisi

string

errorMessage
opsiyonel

Alınan hatanın açıklaması

string

13.106. RestResponseListBlockContractAvailableTimesRespDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.107. RestResponseLocalDateTimeDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.108. RestResponseMatchOfferSummaryResponseDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.109. RestResponseOfferBulkSaveRespDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.110. RestResponseOfferBulkValidateRespDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.111. RestResponseOfferListResponseDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.112. RestResponseOfferSaveOrUpdateResponseDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.113. RestResponseOfferSummaryResponseDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.114. RestResponseOrderDepthDetailResponseDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.115. RestResponseOrganizationLimitChartRespDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.116. RestResponseParameterGroupRespDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.117. RestResponseParameterPaginationPKRespDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.118. RestResponseParameterPaginationRespDto

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Yapılan istek başarılı olması durumunda çağırılan servisin cevabı . İstekler başarısız ise bu alan boş gelecektir.

clientIp
opsiyonel

İsteği yapan clientin ip bilgisi

string

dispatch
opsiyonel

JWT’nin süresi bitmesi durumunda veya herhangi bir kimlik doğrulama header bilgisi yollamadığınız durumda sizi merkezi yetkilendirme sunucusuna yönlendirecek adres bilgisini döner.

string

errors
opsiyonel

Başarılı durumda liste boş dönmektedir.Hata almanız durumunda liste içinde aldığınız hatanın hata kodu ve hata mesajlarını dönmektedir. Hatalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu değerleri göndermeniz gerekmektedir.

< RestResponseError > array

hostName
opsiyonel

string

status
opsiyonel

Yapılan isteğin HTTP status kodunu dönmektedir.

string

txId
opsiyonel

Yapmış olduğunuz isteği tekilleştirmeye yarar.Hata almanız durumunda bu bilgiyi göndermeniz zorunludur.

string

userName
opsiyonel

İsteği yapan kullanıcı bilgisi

string

13.119. Serializable

Tip : object

13.120. SortingOfferSummaryDto

İsim Şema

fieldName
opsiyonel

enum (effectiveDate)

isAscending
opsiyonel

boolean

13.121. View

İsim Şema

contentType
opsiyonel

string